Bygget på indsigter • Drevet af oplevelser • Fokuseret på resultater

Unikke Stakeholder & GAP indsigter gør dig stærkere og mere interessant

InsightsRadar forsyner jer med nye og unikke indsigter om stakeholder gruppen og influent grupper, der styrker og vækster jeres salg målt både på nysalg, fastholdelse og mersalg. Og behovet er mere aktuelt end nogensinde. 80% af sælgerne oplever et stigende antal stakeholders, 75% oplever stakeholderne kommer fra forskellige afdelinger, i gennemsnit er der ml. 6,8 – 10,2 stakeholders, og allerede ved 5 stakeholders er sandsynligheden for et lukket salg faldet med 50% (Gartner).

Værdifulde indsigter er vores DNA

Det unikke ved InsightsRadar

Stakeholder fokus

80% i salg oplever et stigende antal stakeholders hos kunderne. Beslutnings tagernes kriterie #1 er GO fra stakeholder gruppen. InsightsRadar er unik til at involvere og samle stakeholder gruppen.

Influent håndtering

Stakeholderne hos jeres kunde eller kundeemne skal udover at skabe egen konsensus også lytte til og sikre en involvering fra vigtige influenter i organisationen.

GAP Identificering

Identificering af GAP Potentialer motiverer kunden til at træffe beslutninger om, hvilke GAPs og uudnyttede potentialer, der skal fokuseres på, og i hvilken rækkefølge. GAP identifikation motiverer til handling.

Involvering

Manglende involvering af stakeholders og influenter er en primær årsag til fiasko, både i salg og leverance. InsightsRadar har en unik og stærk involvering, der fanger aktuelle potentiale gaps og uddybninger.

Positionering

81% af cLevels har større tillid til virksomheder der gør noget extra, 48% af cLevels angiver dette som årsag til at indgå samarbejde. InsightsRadar opbygger denne oplevelse hos jeres kunder.

Status Quo Udfordrer

Salg skal udfordre kunderne på, hvorfor status quo ikke længere er godt nok. InsightsRadar identificerer og dokumenterer med data fra kunden selv, hvor kunden står svagt, og har gaps.

Anvendelse: hvor kan InsightsRadar styrke jer

Nysalg & Vækst

Når 60% af kunderne ikke har tillid til salgs professionen, og kun bruger 17% af deres tid i købsprocessen på at mødes med potentielle leverandører, er der brug for nytænkning. GAP Analysen er unik, dokumenterer potentiale GAPs og har en høj involvering fra alle stakeholders.

Kundefastholdelse / CX

Kundeoplevelsen står for 54% af loyaliteten. 86% er villige til at betale mere, for en bedre kundeoplevelse. GAP-Analysen sikrer en bedre stakeholder involvering og et nyt indblik i kundens uudnyttede potentialer. GAP data tegner business casen, og styrker alles beslutningsgrundlag.

Markedsanalyse 2.0

Kunderne har præferencer for indsigter. Generelle indsigter er gode, men hvorfor ikke skabe dine egne markedsindsigter, og tilbyde kunden indsigter på kundens organisation. 81% af cLevels har større tillid til Thought Leaders, og er villige til at betale mere for at handle med dem. 

Stakeholder Management

Med GAP Analysen involverer I effektivt alle relevante stakeholders, opnå en dybere indsigt i hvor der er Gaps og uudnyttede potentialer. Det tager meget lidt tid at involvere, alle vurderer “hvor er vi idag”, “hvor vil vi gerne være”, kommenterer og bliver anerkendt / belønnet for aktiv deltagelse.

Projektleverance

Mange projekter når ikke i mål, studier viser +60% fejler. En af hovedårsagerne er en dårlig involvering af organisationen forud for opstart og undervejs. Med Baseline og GAP målinger, sikrer vi en ny og bedre dokumentation, en høj involvering, en ny risikostyring samt proaktiv early warning.

Det siger kunderne

Cases

Med fokus på en styrket kundeoplevelse, har Combine’s Radar nytænkning i salget, leveret bedre oplevelser og et effektivt salg

GAP Analysen har været revolutionerende for DXC. Involvering & engagementet har aldrig været større hos kunder og kundeemnerne

GAP Analyser på alle niveauer i kundens organisation afslører røde, gule og grønne zoner, og konkrete potentiale GAPs

Strategiske Koncepter

Strategiske koncepter

Stakeholder Styring

Alle i salg kender det, du kender det. Man har en god dialog med rette person, og så involveres 3, 5, 8, 12 nye personer,

Læs mere »
Strategiske koncepter

GAP Radar & Analyse

En ny og effektiv tilgang, der identificerer og dokumenterer aktuelle GAPs der fremhæver og styrker business casen til handling. En ny stor fordel for dig

Læs mere »
Strategiske koncepter

Sales Capabilities

En McKinsey analyse dokumenterer, at virksomheder der formår at realisere Sales Capabilities klarer sig 30% bedre end de øvrige virksomheder i samme branche. 70% af

Læs mere »

Vi bruger platformen

Vi hjælper jer hele vejen

Vi sikrer en god introduktion og opstart, der kræver meget lidt tid og ressourcer af jer. Det vigtigste er, at jeres mindset er tilstede, og at I ønsker at blive dygtigere. I får også en fuld opdatering, ja faktisk en uddannelse af jeres medarbejdere på A) De nyeste trends i salget, B) Effektive møder med den nye kunde 2.0, og C) Hvad gør de bedste i salget dvs. dem der både er mest effektive og vinder mest. InsightsRadar er på ingen måde en svær løsning at forstå eller arbejde i, sålænge I ønsker at forløse jeres uudnyttede potentialer og være bedre til at udfordre og rådgive jeres kunder.

1. GAP Analyse på jer? (20 min)

  • Med GAP Analysen på jeres salg, får I indsigt I, hvor står I svagt, og hvor ser organisationen forbedringspotentialer
  • Hvor har I konsensus, og hvor har I mis-alignment ift. svage områder og potentialer
  • Tilknyttede kommentarer og refleksioner på jeres udfordringer og identificerede potentialer
  • Baseline Insights, konsensus opbygning og et styrket grundlag til at forme et endnu mere effektivt og dygtigere team

2. Uddannelse & nye muligheder (30 min)

  • eLearning på A) Nyeste trends i salget B) Effektive møder med den nye kunde 2.0 og C. Hvad gør de bedste i salget.  
  • Præsentation af de nye muligheder InsightsRadar tilfører jer
  • Sådan kan I opnå 30% forbedringer i jeres salg jf. Mckinsey

3. Opbygning af jeres InsightRadars

4. Igangsætning

  • Introduktion til brug af InsightsRadar (for alm. brugere ren eLearning + intern workshop)
  • Igangsætning med intern test, gennemgang af resultater, pitch/præsentation og spørgsmål 
  • For admin vil der være tale om ca. 2 timers gennemgang, og I har stadig mulighed for at lave os tage Admin rollen

Tilmeld dig

InsightsRadar Nyt!

Tilmeld dig InsightsRadars nyhedsbrev og få tilsendt månedligt nyhedsbrev med spændende indsigter og refleksioner fra vores ekspertpanel.