Bygget på indsigter • Drevet af oplevelser • Fokuseret på resultater

Indsigtsdrevet dialogværktøj

Unik analyse-platform til indsamling og bearbejdning af værdifulde kundeindsigter, fordi det tilpasses til dit forretningsområde. Du indsamler data på både branche, virksomheds-, gruppe- og individ-niveau, så du kan lede dine kunder til succes. En InsightsRadar understøtter vigtige arbejdsgange i specielt salg, marketing og leverance.

Værdifulde indsigter er vores DNA.

Det unikke ved InsightsRadar

Stakeholder styrkelse

Med flere relationer hos jeres kunder og kundeemner, og med en større indsigt i jeres stakeholders står I markant bedre rustet i salget, leverancen, fastholdelsen og udvidelsen af samarbejdet.

GAP analyse fordele

En GAP analyse på kunder og emner, skaber et stærkt datagrundlag med en bred involvering, identificerer huller og uudnyttede potentialer, der skal fokuseres på og i hvilken rækkefølge.

Thought Leader

Med InsightsRadar vil du kunne få unikke indsigter i egen virksomhed, hos kunder og slutbrugere. Hvilket vil gøre dig i stand til at udtale dig om lokale tal, lokal best practice mv.

Styrker salget

InsightsRadar forsyner salg med indsigter der øger relevansen og kvaliteten i kundedialoger og bringer sælgerne ét skridt foran, der vil positionere jer som trusted advisors.

Time to market

Som erfarne eksperter sikrer vi en hurtig udvikling af den rette køreplan, onboarding af jeres medarbejdere og realisering af det ønskede udbytte.

Let og bæredygtigt

Med InsightsRadar får du en platform der er nem at bruge, både som enabler og bruger. Vores tilgang er bæredygtig på den måde vi har kodet løsningen og hoster.

Anvendelse: hvor kan platformen bruges

Kundemøder / Workshops

Vis I gør noget extra, præsenter kunden for en ny mulighed, der skaber en ny og dybere indsigt og dermed en mere relevant, konkret og engagerende dialog. Stå stærkere i nysalget til at udfordre og rådgive. Positionere jer som ”trusted advisor” indenfor jeres fokusområder.

Kundefastholdelse / CX

Kundeoplevelsen står for 54% af loyaliteten. Med GAP-Analysen gennemført på kundens udvalgte medarbejdere og på jer som leverandør, skabes der overblik over huller og uudnyttede potentialer. Jeres fastholdelse styrkes, churn rate falder og mersalget øges.

Markedsanalyse 2.0

Skab jeres egne, lokale markedsindsigter med vores koncept Analyse 2.0, så I ikke kun peger på globale eksperter indenfor jeres område. Metoden er organisk, effektiv og målrettet jeres target lister. Ved at gøre noget extra, skaber I jer en Thought Leader position, som 82% af C-levels foretrække

Stakeholder Management

Med Baseline og GAP-målingen kan I mere effektivt involvere alle stakeholders, opnå en dybere indsigt i hvor der er huller, uudnyttede potentialer, hvor der bør investeres tid og ressourcer for at opnå det ønskede resultat. Med en høj involvering, opnår I også data på graden af konsensus.

Projektleverance

Med projektfiaskoer på 50-70%, er leverancen et sted der kan gøres meget mere. Hovedårsagen til de mange projekter der går skævt, skyldes en dårlig involvering af organisationen. Med Baseline og GAP målinger, sikrer vi dokumentation på status quo, en høj involvering og proaktiv early warning.

 

Koncepter: hvor ka…..

Sales Enablement & Capability

McKinsey analyse konkluderer, at virksomheder der formår at realisere en stærk sales enablement og sales capabilities klarer sig 30% bedre. 

Storkunde akkvisition

I får flere relevante relationer, større indsigt i stakeholdergruppen, tilliden til jer øges, og I vil stå stærkere i at skabe konsensus og præferencer.

Kundefastholdelse & Mersalg

Med vores GAP-måling skaber vi indsigt i, hvor kunden er idag, samt hvilke og hvor store potentialer I og kunden ser. Business casen for ny udvikling styrkes.

Partner Enablement & Growth

En ny moderne datadrevet tilgang der styrker rammerne for at blive trusted advisors, øge salget, og samtidig opsamle data til nye salgsaktiviteter. 

Challenger & Trusted Advisor

Challengers vinder mere, men ikke uden realisering af sales capabilities. Vi forbedrer jeres evne til at udfordre kunderne, skabe konsensus og lukke.

Dynamics CRM Excellence

Gør CRM mere attraktivt for sælgerne gennem nye og bedre data og kundeindsigter. Øget kvalitet i møder og dialoger med stakeholder grupper. 

Thought Leadership position

81% af C-levels har større tillid til Thought Leaders (TL). Samtidig ser kun 40% af køberne ”salg” som en troværdig profession. Styrk salget med TL.

Døråbner & Leadgenerering

At åbne døre med jeres egne unikke lokale indsigter, ny mulighed for tilbyde en måling på kundens potentialer, er lig taletid, kvalificering og bedre dialoger.

Leverance Excellence

Med en upfront baseline måling, og løbende målinger, måler I effektivt på fremskridt og tilbageskridt i leverancen. + organisationen engageres løbende. 

Vi hjælper jer hele vejen

Der er ingen af vores kunder der får overladt nøglerne til InsightsRadar uden at vi sikrer at I kan bruge platformen og får mest muligt ud af den. Hvis I ønsker det holder vi jer i hånden hele vejen. Men I har også mulighed for at klare det hele selv, da vi giver jer adgang til en super kundeportal, hvor I finder alt den hjælp I har behov for. Nedenstående er et eksempel på en onboarding process. For jer ser den måske helt anderledes ud, da vi skræddersyer onboarding processen til jer.

1. Status af nuværende situation og potentiale

 • Online vurdering af jeres nuværende situation, og potentialet i afholdelse af kundemøder.

2. Bootcamp

 • Online gennemgang af de muligheder InsightsRadar giver.
 • Online gennemgang og certificering i de grundlæggende funktioner i InsightsRadar.

3. Inspiration, Trends & Teori

 • Online kursus “Møde Trends og et Vindende Mindset”
 • Online test og certificering i kursusmaterialet.

4. Workshop

 • Hvad har vi lært indtil nu, og hvordan kan vi optimere egen præstation.
 • Repetition af “hvorfor gør vi det her”, samt sikring af fælles commitment.

5. How-To

 • Online forløb, der omsætter viden til konkret anvendelse i InsightsRadar.
 • Online test og certificering i kursusmaterialet.

6. Fra teori til praksis

 • Udsendelse af egen radar til potentielle kunder.
 • Gennemgang af resultat og indsigter fra kundesvar.

Cases

Combine forkorter deres salgsproces, ved at få værdifulde kundeindsigter inden kunde-møde igennem en digital modenhedsradar.
Når DXC’s afholder Workshops anvendes CRM-Radaren til at give indsigter i kundens situation forud for Workshoppen.
Her bliver der for alvor tale om, at DXC kan indtage og fastholde en Thought Leader position.

Det siger kunderne

Vi bruger platformen

Stop aldrig med at lære nyt

Koncepter

Storkunde Akkvisition

Storkunde salg er blevet markant mere komplekst. 80% af sælgerne oplever antallet af deltagere i købsbeslutningen stiger. 60% af køberne siger de ikke har tillid

Læs mere »
Koncepter

Kundefastholdelse / CX

Studier foretaget af Bain & Company sammen med Earl Sasser fra Harvard Business School har vist, at selv en stigning på 5% i kundefastholdelse, kan

Læs mere »
Koncepter

GAP Analysen

GAP-analysen hjælper jer med at diskutere og klarlægge forskellen (GAP’et) mellem en “virksomheds nuværende situation” og den “ønskede situation” på et bestemt fokusområde. Den store

Læs mere »
Koncepter

Thought Leadership

Rækker I ud til den moderne køber? Skiller I jer positivt ud? Edelman analyse konkluderer at hele 81% af C-level executives har større tillid til

Læs mere »

Tilmeld dig

InsightsRadar Nyt!

Tilmeld dig InsightsRadars nyhedsbrev og få tilsendt månedligt nyhedsbrev med spændende indsigter og refleksioner fra vores ekspertpanel.