Bygget på indsigter • Drevet af oplevelser • Fokuseret på resultater

Indsigtsdrevet dialogværktøj

Unik analyse-platform til indsamling og bearbejdning af værdifulde kundeindsigter, fordi det tilpasses til dit forretningsområde. Du indsamler data på både branche, virksomheds-, gruppe- og individ-niveau, så du kan lede dine kunder til succes. En InsightsRadar understøtter vigtige arbejdsgange i specielt salg, marketing og leverance.

Værdifulde indsigter er vores DNA.

Det unikke ved InsightsRadar

Stakeholder styrkelse

Med flere relationer hos jeres kunder og kundeemner, og med en større indsigt i jeres stakeholders står I markant bedre rustet i salget, leverancen, fastholdelsen og udvidelsen af samarbejdet.

GAP analyse fordele

GAP analysen på jeres kunder og emner, identificerer deres baseline "hvor er de idag" og potentialet der kan opnås. En kontinuerlig og dataunderstøttet proces der sikrer kvalitet og fremskridt.

Thought Leader

Med InsightsRadar vil du kunne få unikke indsigter i egen virksomhed, hos kunder og slutbrugere. Hvilket vil gøre dig i stand til at udtale dig om lokale tal, lokal best practice mv.

Styrker salget

InsightsRadar forsyner salg med indsigter der øger relevansen og kvaliteten i kundedialoger og bringer sælgerne ét skridt foran, der vil positionere jer som trusted advisors.

Time to market

Som erfarne eksperter sikrer vi en hurtig udvikling af den rette køreplan, onboarding af jeres medarbejdere og realisering af det ønskede udbytte.

Let og bæredygtigt

Med InsightsRadar får du en platform der er nem at bruge, både som enabler og bruger. Vores tilgang er bæredygtig på den måde vi har kodet løsningen og hoster.

Anvendelse: hvor kan platformen bruges

Kundemøder

Ny og dybere indsigt sikrer mere relevant, konkret og engagerende dialog på jeres kundemøder. Stå stærkere til at udfordre og rådgive, så I kan positionere jer som ”trusted advisor” indenfor jeres fokusområder.

Markedsanalyse

Skab jeres egne, lokale markedsindsigter med vores koncept Analyse 2.0, så I ikke kun peger på globale eksperter indenfor jeres område. Metoden er organisk, effektiv og målrettet jeres target lister.

Kundeworkshops

Fremhæv de områder kunden står svagt/stærkt på samt, hvor er der enigheder og uenigheder om disse i stakeholder gruppen. Bliv en stærkere facilitator, der sikrer fremdrift og konsensus i gruppen.

Webinar/Seminar

Styrk webinarer/seminarer med nye indsigter. En datadrevet tilgang sikrer en bedre forberedelse, der matcher deltagerne bedre, og forsyner jer samtidig med en langt mere målrettet og effektiv opfølgning.

Projektleverance

Baseline og løbende målinger på flere medarbejder grupper skaber større transparens. Vis at I gør noget extra for at skabe fremdrift og sikkerhed baseret på data. Styrk øger tilliden hos kunden.

Koncepter: hvor ka…..

Sales Enablement & Capability

McKinsey analyse konkluderer, at virksomheder der formår at realisere en stærk sales enablement og sales capabilities klarer sig 30% bedre. 

Storkunde akkvisition

I får flere relevante relationer, større indsigt i stakeholdergruppen, tilliden til jer øges, og I vil stå stærkere i at skabe konsensus og præferencer.

Kundefastholdelse & Mersalg

Med vores GAP-måling skaber vi indsigt i, hvor kunden er idag, samt hvilke og hvor store potentialer I og kunden ser. Business casen for ny udvikling styrkes.

Partner Enablement & Growth

En ny moderne datadrevet tilgang der styrker rammerne for at blive trusted advisors, øge salget, og samtidig opsamle data til nye salgsaktiviteter. 

Challenger & Trusted Advisor

Challengers vinder mere, men ikke uden realisering af sales capabilities. Vi forbedrer jeres evne til at udfordre kunderne, skabe konsensus og lukke.

Dynamics CRM Excellence

Gør CRM mere attraktivt for sælgerne gennem nye og bedre data og kundeindsigter. Øget kvalitet i møder og dialoger med stakeholder grupper. 

Thought Leadership position

81% af C-levels har større tillid til Thought Leaders (TL). Samtidig ser kun 40% af køberne ”salg” som en troværdig profession. Styrk salget med TL.

Døråbner & Leadgenerering

At åbne døre med jeres egne unikke lokale indsigter, ny mulighed for tilbyde en måling på kundens potentialer, er lig taletid, kvalificering og bedre dialoger.

Leverance Excellence

Med en upfront baseline måling, og løbende målinger, måler I effektivt på fremskridt og tilbageskridt i leverancen. + organisationen engageres løbende. 

Vi hjælper jer hele vejen

Der er ingen af vores kunder der får overladt nøglerne til InsightsRadar uden at vi sikrer at I kan bruge platformen og får mest muligt ud af den. Hvis I ønsker det holder vi jer i hånden hele vejen. Men I har også mulighed for at klare det hele selv, da vi giver jer adgang til en super kundeportal, hvor I finder alt den hjælp I har behov for. Nedenstående er et eksempel på en onboarding process. For jer ser den måske helt anderledes ud, da vi skræddersyer onboarding processen til jer.

1. Status af nuværende situation og potentiale

 1. Online vurdering af jeres nuværende situation, og potentialet i afholdelse af kundemøder.

2. Bootcamp

 1. Online gennemgang af de muligheder InsightsRadar giver.
 2. Online gennemgang og certificering i de grundlæggende funktioner i InsightsRadar.

3. Inspiration, Trends & Teori

 1. Online kursus “Møde Trends og et Vindende Mindset”
 2. Online test og certificering i kursusmaterialet.

4. Workshop

 1. Hvad har vi lært indtil nu, og hvordan kan vi optimere egen præstation.
 2. Repetition af “hvorfor gør vi det her”, samt sikring af fælles commitment.

5. How-To

 1. Online forløb, der omsætter viden til konkret anvendelse i InsightsRadar.
 2. Online test og certificering i kursusmaterialet.

6. Fra teori til praksis

 1. Udsendelse af egen radar til potentielle kunder.
 2. Gennemgang af resultat og indsigter fra kundesvar.

Cases

Combine forkorter deres salgsproces, ved at få værdifulde kundeindsigter inden kunde-møde igennem en digital modenhedsradar.
Når DXC’s afholder Workshops anvendes CRM-Radaren til at give indsigter i kundens situation forud for Workshoppen.
Her bliver der for alvor tale om, at DXC kan indtage og fastholde en Thought Leader position.

Det siger kunderne

Vi bruger platformen

Stop aldrig med at lære nyt

Færdige Radars

Personlig Effektivitet

For mange medarbejdere føler sig presset pga. mangel på tid, mangel på ro, en stor mængde opgaver og ineffektive møder. Disse rammer skaber ineffektive medarbejdere

Læs mere »
Færdige Radars

Effektiv Mødekultur

Harvard Business Review beskriver problemet for rigtig mange virksomheder med overskriften “Stop the Meeting Madness”, og der er noget om snakken for langt de fleste

Læs mere »
Koncepter

CRM Excellence

Ifølge en Gartner analyse, fejler 50% af alle CRM projekter. Et højt tal, og ikke de bedste odds for det der ofte er et meget

Læs mere »

Tilmeld dig

InsightsRadar Nyt!

Tilmeld dig InsightsRadars nyhedsbrev og få tilsendt månedligt nyhedsbrev med spændende indsigter og refleksioner fra vores ekspertpanel.