Bygget på indsigter • Drevet af oplevelser • Fokuseret på resultater

Unikke Stakeholder & GAP indsigter styrker jer og kundernes beslutninger

Fremtiden tilhører de ledere, sælgere og konsulenter der formår at inspirere, uddanne, skabe beslutningstillid og samle stakeholdergruppen. InsightsRadar kan med sin unikke platform levere data og indsigter, der gør jer i stand til dette, og gør flere stakeholders og influenter til jeres fordel. Med en stærk leverancemodel, der indeholder eLearning og blended learning forløb, sikrer vi, at det er spændende, enkelt og effektivt at komme i gang – og samtidig får I en stor inspiration og kompetenceløft internt.

 

Værdifulde indsigter er vores DNA

Det unikke ved InsightsRadar

Stakeholder involvering

80% i salg oplever et stigende antal stakeholders hos kunderne. Beslutnings tagernes kriterie #1 er GO fra stakeholder gruppen. InsightsRadar er unik til at involvere og samle stakeholder gruppen.

Influent involvering

Stakeholderne skal udover at skabe egen konsensus også lytte til og sikre en involvering fra vigtige influenter i organisationen. InsightsRadar kan let inkludere alle og styrke jeres datagrundlag.

GAP Identificering

Identificering af GAP Potentialer motiverer kunden til at træffe beslutninger om, hvilke GAPs og uudnyttede potentialer, der skal fokuseres på, og i hvilken rækkefølge. GAP identifikation motiverer til handling.

Beslutnings tillid

InsightsRadar styrker og kvalificere kundens beslutningsdata ved at synliggøre misalignment, konsensus og potentialer.
Kunder med tillid er 2,6 gange mere tilbøjelige til at udvide.

Buyer enablement

Leverandører, der leverer Buyer Enablement indhold, øger beslutningstilliden med 4x. Gartner researcher viser, at kunderne belønner leverandører, der gør B2B-køb nemmere med relevante indsigter.

Indsigts positionering

81% af cLevels har større tillid til virksomheder der gør noget extra, 48% af cLevels angiver dette som årsag til at indgå samarbejde, og 86% er villige til at betale mere.

Anvendelse: hvor kan InsightsRadar styrke jer

Nysalg

54% af kunderne fokuserer på en stærk kunde oplevelse, når de skal vælge leverandør, og hele 86% er villige til at betale mere for bedre kunde oplevelser. Vores Stakeholder & GAP Analyse sikrer dette ved at styrke kundens beslutningsgrundlag, identificere nye muligheder til kunden og præsentere og dokumentere med data fra kundens egen organisation. 

Fastholdelse & Account Vækst

85% misser vækstmulighederne hos kunderne. De fleste har fokus på tilfredse kunder(1), men ligeså vigtigt er det, at sikre en “villighed til at ændre”(2), samt styrke kundens beslutningstillid(3). Kunder med større beslutningstillid er 2,6 gange mere tilbøjelige til at købe. InsightsRadar stiller jer langt bedre i realiseringen af disse 3 forhold. 

Buyer Enablement

Kunder foretrækker leverandører, der giver dem den rigtige information og inspiration, designet til at gøre hver kritisk opgave i købsprocessen nemmere. Denne type support viser kunderne, at forandring ikke kun er ønskelig, nødvendig men også mulig. Leverandører, der leverer Buyer Enablement indhold, øger beslutningstilliden med 4x.

Leverancer

Mange projekter når ikke i mål, studier viser +60% fejler. En af hovedårsagerne er en dårlig involvering af organisationen forud for opstart og undervejs. Med Baseline og GAP målinger, sikrer vi en bred involvering, nye og bedre indsigter I ikke har idag, en ny risikostyring og smart proaktiv early warning.

Beslutnings Tillid

Leverandører der styrker kundernes tillid til deres egen evne til at gennemføre  beslutninger, som er gode for deres virksomhed, vil ikke kun adskille sig fra konkurrenterne, men vil være bedre positioneret til at drive vækst af høj kvalitet. Husk 60% af kunderne ikke har tillid til salgsprofessionen, 81% har større tillid til leverandører, der gør noget extra.

Det siger kunderne

Cases

Med fokus på en styrket kundeoplevelse, har Combine’s Radar nytænkning i salget, leveret bedre oplevelser og et effektivt salg

GAP Analysen har været revolutionerende for DXC. Involvering & engagementet har aldrig været større hos kunder og kundeemnerne

GAP Analyser på alle niveauer i kundens organisation afslører røde, gule og grønne zoner, og konkrete potentiale GAPs

Strategiske Koncepter

Strategiske koncepter

Stakeholder Styring

  Alle i salg kender det, du kender det. Man har en god dialog med rette person, og pludselig involveres 3, 5, 8, 12 nye

Læs mere »

GAP Radar & Analyse

En ny og effektiv tilgang, der identificerer og dokumenterer aktuelle GAPs der fremhæver og styrker business casen til handling. En ny stor fordel for dig

Læs mere »

Sales Capabilities

En McKinsey analyse dokumenterer, at virksomheder der formår at realisere Sales Capabilities klarer sig 30% bedre end de øvrige virksomheder i samme branche. 70% af

Læs mere »

Vi bruger platformen

Vi hjælper jer hele vejen

Vi sikrer en god introduktion og opstart, der kræver meget lidt tid og ressourcer af jer. Det vigtigste er, at jeres mindset er tilstede, og at I ønsker at blive dygtigere. I får også en fuld opdatering, ja faktisk en uddannelse af jeres medarbejdere på A) Stakeholder og købsgruppe håndtering B) Insights Selling og opbygning af kundetillid og beslutningsgrundlag C) Hvad gør de bedste i salget dvs. dem der både er mest effektive og vinder mest. InsightsRadar er på ingen måde en svær løsning at forstå eller arbejde i, sålænge I ønsker at forløse jeres uudnyttede potentialer og være bedre til at udfordre og rådgive jeres kunder.

Tilmeld dig

InsightsRadar Nyt!

Tilmeld dig InsightsRadars nyhedsbrev og få tilsendt månedligt nyhedsbrev med spændende indsigter og refleksioner fra vores ekspertpanel.