Devoteam: Stærkere kundeoplevelser med GAP Analyse og udvidet stakeholder involvering

00. Fakta

Global

18 lande, 8.000 medarbejdere. 

Medarbejder

Danmark 300 medarbejdere

Virksomhedstype

Digitalt konsulenthus

01. EXECUTIVE SUMMARY

GAP Analyse på stakeholders styrker salget og kundeoplevelsen

Devoteam er nysgerrige i sin natur, med et stærkt fokus på innovation og kompetenceudvikling, hele tiden med det mål at tilsikre Devoteam er på forkant med nye teknologiske muligheder og mulige partnerskaber. Netop dette mindset var startskuddet til at Devoteam valgte InsightsRadar som et nyt initiativ, til at bringe ny viden og nytænkning ud til kunderne. 

Starten på samarbejdet med Devoteam, var et ønske om at blive endnu stærkere til at håndtere de mange nøgle interesserenter der involveres i købet fra kundens side. Undersøgelser viser at mange projekter i både den private og offentlige sektor mislykkes på grund af manglende stakeholder management. Hvis stakeholderne opbakning og bidrag ikke er til stede eller stærk nok, bliver salget, projektet eller målet ofte aldrig realiseret. 

"I gamle dage” var stakeholderne ofte lig beslutningstagerne. I dag er det mere reglen end undtagelsen, at man står overfor 2 eller flere stakeholdergrupper f.eks. beslutningstagerne, styre-/projektgruppe og medarbejderne. Vi ved alene det at have magten til at træffe beslutningen og gennemføre købet, er i sig selv ikke nok, når vi ønsker et berigende og succesfuldt forløb samt forandringer der skal vare ved og skabe værdi på sigt. Når vi står overfor flere grupper, og alt fra 10 + stakeholders, nogle gange + 30, og kan som alle andre konstatere en trend, må vi erkende at behovet for nytænkning var aktuelt"

Anders Hoffgaard, Business Director
0 %
stærkere stakeholder involvering
0 %
bedre kundeoplevelse

02. UDFORDRING

Håndtering af stor kunde og 50 stakeholders

Startskuddet for Devoteam var en konkret kundeopgave, hvor Devoteam stod overfor et kommende hackathon/workshop, og et ønske fra kundens ledelse om at involvere 3 medarbejdergrupper 1) Topledelsen 2) Mellemlederne og 3) Øvrige nøglemedarbejdere, ialt 50+ stakeholders.

Devoteam’s udfordring var at få dybere indsigter på de 50+ stakeholders. At opnå et opdateret billede af kundens virkelighed i dag, gennem en bredere og dybere indsigt i alle kundens stakeholders, og dermed etablere et bedre udgangspunkt for at opnå 

  • Overblik hvor er der konsensus eller mis-alignment på baseline (hvor er vi idag) mellem de 3 stakeholder grupper. 
  • Hvilke  forklaringer og input har stakeholderne på de røde zoner,  samt input og ideer til, hvad kan vi gøre for at forbedre os 
  • Bedre grundlag til at skabe en Fælles erkendelse  på hvad der er ”fremtidig retning og hvad der er ”nutidens opgaver”
  • Øget klarhed over hvilke initiativer der på kort og langt sigt er must-win-battles og hvilke der kan beskrives som nice-to-have

 

Et andet ønske fra Devoteam var også at reagere på en konkret trend i et stigende antal stakeholders, og gøre det der var en udfordring, nogle gange en hindring, til en fordel for Devoteam. For Devoteam har GAP Radaren været startskuddet til at skabe en ny såkaldt “sales capability”, hvilket betyder at Devoteam idag på Stakeholder Management har en ramme/koncept for hvordan stakeholder grupper kan håndteres. Devoteam’s GAP Radar på Digital Modenhed kan desuden let deles med andre lande, hvilket betyder at vil f.eks. Devoteam Sverige igang med GAP Radaren, kan vi oprette en Radar løsning til Devoteam Sverige, de vil have en færdig ramme at arbejde under. Samtidig konsolideres al data ét sted, stadig med markering af lande, hvilket skaber en ny sidegevinst/fordel for Devoteam, fordi der opbygges en ny værdifuld indsigt på tværs af lande, fordelt på kunder og kundeemner. En indsigt der kan anvendes i salget, og direkte i en thought leadership positionering, da de fleste konkurrenter ikke kan tilbyde eller præsentere GAP muligheden og indsigterne. 

03. PROCES

Opsætning af GAP Radar

Fordi Devoteam tidligere allerede havde bygget en Digital Modenheds Radar var det enkelt at bygge Devoteams GAP Radar. Konkret betød det, at vi samlet set brugte 1 dag ift. at få GAP Radaren på plads, teste og køre den i stilling til den konkrete kundeopgave. Herefter var fokus på Devoteams og kundens kommunikation til de 3 stakeholder grupper, for netop at tilsikre alle forstod formålet, var motiverede og ville bidrage seriøst. 

Udsendelsen til de 50+ stakeholders kørte hurtigt igennem, hvorefter Devoteam løbende fik automatiske notifikationer på svar fra stakeholderne, samt en overordnet status, der sikrer Devoteam konstant havde et overblik. 

04. Løsning

Devoteam GAP-Radar

GAP Radaren har idag flere anvendelsesområdet for Devoteam.

  1. Som en ny del af nysalget. GAP Radaren har vist sig at være en stærk døråbner fordi GAP Radaren er nytænkende, relevant og gør at Devoteam skiller sig ud fra mængden. Det giver taletid, og samtidig er GAP Radaren et stærkt første skridt for en kunde/kundeemne at tage, fordi det er afgrænset, har en høj værdi og kan/vil bringe ny viden der påvirker  kundens udgangspunkt og ambitioner.
  2. Data/indsigts fundament for workshops, hackathons og projektopstarter. GAP Radarens unikke styrke i at involvere og engagere alle stakeholders, og samtidig skabe nye indsigter som selv kunden ikke var i besiddelse af, har vist sin styrke, kunderne er begejstrede, bliver endnu mere engagerede og projekterne får den bedst mulige start. 

 

Devoteam kan idag let gennemføre GAP Analyser på alle typer kunder. Hele rammen er bygget op, og det er let at oprette ny kunde med X antal stakeholder grupper og medarbejdere. Al data konsolideres ét sted, Devoteam bliver løbende opdateret, og har let adgang til data/indsigter og færdige rapporter. 

Udover at opnå data på den enkelte kunde, vil Devoteam Danmark opbygge en datakonsolidering, der gør det muligt at identificere best practice, og benchmarke sine kunder op imod det danske marked. 

Devoteam Analyse Radar

Devoteam har løbende rekrutteret ledere fra deres kunder og kundeemner til at deltage i Devoteams analyse på digital modenhed. Dette har allerede resulteret i + 100 respondenter, hvor den enkelte deltagende virksomhed får mulighed for at få rapport/indsigter omkring sin situation, blive benchmarket mod markedet, OG som et naturligt næste skridt, et nyt tilbud kan virksomheden  (kunden/kundeemnet) gennemføre en GAP analyse, hvor alle stakeholders involveres. Den løbende konsolidere af data i InsightsRadar giver Devoteam mulighed for at anvende de indsamlede indsigter til at positionere sig som Thought Leader. Det skaber en ny styrket positionering af Devoteam, der griber en ny mulighed for at positionere Devoteam endnu mere mod cLevels i danske virksomheder, og høste de åbenlyse fordele ved thought leadership positionering.. 

  • 81% af cLevels har større tillid til og præferencer for thought leaders – Edelmann).
  • 48% af cLevels angiver thought leadership positionen som årsag til at indgå i et samarbejde – Edelmann).

Devoteam Leverance Radar

Når Devoteam først har gennemført en almindelig måling eller en GAP måling på en kunde, vil dette forme kundens Baseline dvs. hvor er kunden på det konkrete område idag, hvad er udgangspunktet f.eks. på “Digital Modenhed”. Når leverancen er igang, kan Devoteam gennemføre ny måling f.eks. 6, 12, 18 mdr. senere som en del af leverancen, men også som en efterfølgende opfølgning. Med Leverance Radaren’s målinger sammenlignes data over tid og viser projektets udvikling, går vi fremad, står vi stille, er der nogle områder hvor vi har tilbagegang. Resultaterne bruges på de løbende projektmøder og hjælper med at facilitere dialogen med kunderne, kommunikationen bliver mere tydelig, beslutninger træffes på et oplyst grundlag, men vigtigst af alt handler det om at involvere alle relevante stakeholders løbende som et led i en ny effektiv risikostyring og early-warning, hvor Devoteam idag er i stand til at fange afvigelser langt tidligere end førhen og opdage potentielle problemer i tide.

Det siger kunden