Challenger Selling Organizational Capabilities

En SaaS-platform, der strømliner jeres indsigter, jeres evne til at tilpasse og skabe konsenssus.
Sælgerne får en ægte sales enablement støtte der gør dem mere effektive

Styrk sælgernes effektivitet og tidsanvendelse

Vi ved fra førende research, at alt for mange sælgere lider af mangel på tid til salg, og sælgerne er mest effektive, når de har den rette support. “Ifølge den seneste CSO Insights Study fra Miller Heimann Group bruger sælgere kun ca. 32,0% af deres tid på at sælge.”

De bedst præsterende virksomheder investerer i salgsstøtte, de strømliner og konsoliderer nøje udvalgte aktiviteter og værktøjer for at undgå disse aktiviteter udføres inkonsekvent og forskelligt af sælgerne. Fokus i et sales enablement framework skal være på hvordan kan vi:

 • Aflaste sælgerne og frigøre tid til salg
 • Sikre en ensartethed og høj kvalitet
 • Effektivisere og reducere omkostninger
 • Hæve konverteringsraterne

InsightsRadar en Challenger Selling platform der hjælper sælgerne

Den store udfordring med Challenger Selling er, at det er lettere sagt end gjort, også selvom de har været igennem et godt kursus. Teori og individuelle færdigheder kan ikke stå alene. Mange salgsorganisationer har en tendens til at glemme, at “Challengers” udvikles og opbygning af organisatoriske kapaciteter er en kritisk succesfaktor. InsightsRadar kan bedst beskrives som en “Challenger Selling Backbone”, der understøtter sælgerne når de skal ud og praktisere det udfordrende salg. 

 • Inspirer med jeres egne unikke område og industri insights 
 • Opnå forud for møder en stærkere indsigt i kundens situation
 • Identificer konsensus udfordringer
 • Tilbyd kunden unikke workshops/forløb der skaber større fremdrift

InsightsRadar er en unik "Sales Enablement" løsning til Challenger Selling

1. Mødeindsigt /-kvalificering

Før et newbiz møde eller møde med eksisterende kunde sendes  mail med Insightsradar link. Radaren er bygget op omkring jeres fokusområde, indsamler og konsoliderer data i en målrettede rapport på den enkelte kunde / virksomhed. Det betyder I før møde har større indsigt, og også påvirker kunden forud for mødet. 

2. Gruppemøder/workshops

En af de største udfordringer for salg idag, er den voksende gruppe af stakeholders der er med til at påvirke beslutningen. Med InsightsRadar får du et overblik over gruppen, over de forskellige deltagere, men også en indsigt i hvor gruppen ikke har konsensus. I vil stå stærkere, når I skal facilitere møderne og dialogen mod fælles konsensus.

3. Data opsamling

Fra alle møder, alle workshops / gruppemøder, og webinarer / seminarer opsamles data. Den stigende mængde data sikrer jer en ny indsigt, der løfter jeres sælgeres viden og indsigt i jeres fokusområder og brancher. Sælgerne vil I højere grad repræsentere en Thought Leader organisation, hvilket styrker troværdighed og tilliden.

4. Egne unikke Insights

Med jeres egen, lokale og unikke markedsindsigt opnår I analyseindsigt, og kan se hvor markedet/virksomhederne står svagt, I får viden om best practice, samt benchmarking muligheder. Det giver jer nye muligheder for at inspirere kunderne, men også nye muligheder i at positionere jer online med artikler, interviews.

Ensartethed & Skalerbarhed

Fleksibelt værktøj

InsightsRadars kan opsættes på alle områder og brancher. Vi idag kunder på Cloud, Digital Forretningsudvikling, BI/Data, Modern Workplace, CRM, Kundetilfredshed, Bestyrelsesarbejde og på forskellige brancher som f.eks. Bank, Fødevarer, Industri. 

InsightsRadar sikrer ledelsen og sælgerne en bedre eksekvering på det udfordrende salg

Med InsightsRadar får I en løsning, der sikrer jer flere fordele: 

 1. En ensartet tilgang til at kvalificere møder, og påvirke kunder/emner til at gøre sig tanker om mødets indhold, før selve mødet
 2. En ny og unik måde at drive gruppemøder/workshops på, hvor I vil stå langt stærkere som facilitator
 3. En ensartet opsamling af markedsdata gennem nuværende salgs- og marketingsaktiviteter
 4. Jeres egne unikke område- og branche Insights, I kan bruge til at inspirere, uddanne og skabe troværdighed hos kunderne
 5. En løsning der reducerer omkostninger i salget og skaber et mere effektivt salg
Vi er en ny, innovativ og banebrydende platform der realiserer nye organisatoriske capabilities til salgsorganisationer.
Vi tager vores egen medicin og tilbyder dig vores InsightsRadar der måler styrken i din tilgang til markedet og hvor fremtidsholdbar den er.