Effektiv Mødekultur

bonneval-sebastien-UIpFY1Umamw-unsplash

Harvard Business Review beskriver problemet for rigtig mange virksomheder med overskriften “Stop the Meeting Madness”, og der er noget om snakken for langt de fleste organisationer. 70% ønsker en bedre mødekultur. Dårlig mødekultur er årsag til, at der tabes alt for meget tid og penge på arbejdspladsen, og skaber samtidig stress og utilfredshed. Mødekultur er et område, hvor ledelsen løbende bør udfordre status quo, gennemføre målinger og realisere forbedringer.

”En undersøgelse på 182 seniorledere i en række brancher viste, at for 65% af deltagerne forhindrede ineffektive møder dem i at fuldføre deres eget arbejde. 71% sagde, at møderne er uproduktive og ineffektive. 64% sagde, at møder kommer på bekostning af dyb tænkning” (Harvard Business Review).

For alle medarbejdere er tiden et nulsumsspil, når tiden spildes på ikke-effektive møder, er hvert minut, hver time, lig med tid, hvor medarbejderne ikke får udført andet arbejde, hvilket leder til næste problemstilling, at for mange ineffektive møder skaber direkte utilfredshed og stress. Forskning fortæller os, at en dårlig mødekultur reducerer medarbejdernes jobtilfredshed. Hele 80% ser møder som vigtige for effektivitet og fremskridt, men 70% ønsker en bedre mødekultur.

Det kan sagtens være, at nogle hos jer har en god mødekultur, men hvordan ser det ud i resten af organisationen, ser man på tallene fra analyser gennem de sidste 10 år, er det et problem langt de fleste steder. Vil I opnå en førsteklasses mødekultur skal ledelsen udfordre jeres status quo og ikke acceptere den. Her står I bedre, med den nødvendige indsigt, understøttet af valide data?

Hvad får I?

Beskrivelse af Meeting Radar måling og værdi

Den dokumenterede indsigt fra InsightsRadar giver jer det nødvendige grundlag for at identificere jeres ”røde og gule zoner” både på organisationsniveau, men også på den enkelte afdeling. Dermed kan I udfordre de rigtige områder, og skabe en mere effektiv mødekultur, der styrker organisationen som helhed, men I kan også sætte forskelligt ind i afdelingerne alt efter hvad den enkelte afdelings Meeting Radar viser.

For at skabe en mere tilfredsstillende og effektiv mødekultur i organisationen, i afdelingen og i den enkeltes mindset, skal I kende jeres baseline. En baseline er ”den første måling”, dvs. en indledende måling af jeres tilstand på organisationens og afdelingernes møde effektivitet. Baseline målingen foretages i opstarten både for at

 1. Identificere udfordringer og potentialer
 2. Få grundlaget til at opbygge jeres business case og sætte tal på
 3. Sammenligne over tid for at identificere ændringer (fremdrift/tilbageskridt) som resultat af jeres handlinger.

Når I har gennemført Radaren, har I de nødvendige data og indsigter til at gennemføre handlinger på tværs i hele organisationen, i den enkelte afdeling, men I vil også få data/indsigt på den enkelte medarbejder. Når I gennemfører “Fremtidige Målinger“, vil I samtidig få et overblik over de realiserede fremskridt jeres handlinger har medført.

Ekspert: Research

Meeting Radar er bygget op omkring analyser og delt viden fra analyser i indland samt udland. Inspirationen til opbygningen af MeetingRadar kommer fra Harvard, The Economist, Linkedin, Inc.com, MIT, Microsoft og mange andre kilder. Derudover har vi fået inspiration i Danmark fra vores netværk og kilder som Lederne, Alt om ledelse, DI mfl.

MeetingRadar er bygget op omkring 5 kategorier og 22 målepunkter, hvor vi både måler på ”hvor er I i dag”, samt ”hvor stort et forbedringspotentiale ser medarbejderne”. Med vores Responsive Evaluering tilgang, har I mulighed for at gøre det frivilligt eller som krav, at ved lave scorer skal medarbejderen uddybe den lave score og evt. komme med ideer til forbedringer.

Kategorier og KPI’er i Radar Målingen

Meeting Radar er bygget op omkring 5 kategorier:

 1. Mødekultur
 2. Før møde
 3. Under møde
 4. Efter møde
 5. Mødeledelse

Dette er hovedkategorierne der samlet set, påvirker organisationens og den enkeltes afdelings mødeeffektivitet. I de 5 hovedkategorier, er der i alt 22 målepunkter, der skaber et databaseret indblik i jeres organisations/afdelings/medarbejderens effektivitet.

4 gode ting at vide:

 1. Første måling er jeres baseline måling, som hjælper jer med at identificere potentialer og indsatsområder. Målingen giver data/indsigt på organisationen, afdelingerne og medarbejderen
 2. I selve målingen kan I gøre det frivilligt, eller stille som krav at medarbejderne ved lave scorer også skal uddybe den lave score og komme med forbedringsforslag.
 3. I kan også på nogle eller udvalgte områder bede om medarbejdernes vurdering af ”hvad er potentialet på det enkelte område”, dvs. hvor burde vi være.
 4. I kan når som helst gennemføre nye målinger, f.eks. hver 4 måned, hvor I udover nye data, også kan se udviklingen fra I startede og dermed dokumentere om det I gør virker, skal I gøre noget andet, kommer der nye ideer ind fra organisationen etc. Med nye målinger, har I en langt bedre styring.

Del artiklen