Styrk jeres projektsucces med målinger før, under og efter projektet

På styregruppen, udvalgte medarbejdergrupper og evt. også på leverandøren

Mange projekter fejler på budget, økonomi og indfriet værdi.

McKinsey

  • 17% af store it-projekter går så dårligt, at de kan true virksomhedens eksistens.
  • I gennemsnit går større it-projekter 45% over budgettet, 7% over tid, og leverer 56% mindre værdi end forventet.

Gartner

  • En Gartner-undersøgelse konkluderer, at 75% af alle it-projekter betragtes som fiaskoer af de ansvarlige for at igangsætte dem.
  • Halvdelen af projekterne går over budgettet med 200%.

KPMG

  • 70% af organisationerne har haft mindst en projekt fiasko i de foregående 12 måneder.
  • 50% af respondenterne angav også, at deres projekt ikke nåede det, der var målet.

I analyserne fremhæves det, at der med de mange dårlige oplevelser er opstået en forventning hos mange,  om at deres projekter ikke vil lykkes, før de overhovedet er startet op!

Proaktiv risikostyring der reducerer fiaskoer og øger succesraten

En af de absolutte største årsager til de fejlslagne projekter, er en utilstrækkelig proaktiv risikostyring. Ift. mange projekter vil de nye agile metoder bidrage helt automatisk til en bedre risikostyring, men hvorfor ser vi stadig alt for mange projekter fejle ift. forventningerne.  Med InsightsRadar kan I inddrage organisationen upfront og løbende undervejs i projektet. InsightRadar sikrer en højere projekt succes: 

  • Gennemfør en måling i styregruppen, og på en eller flere grupper i organisationen
  • Få præsenteret data på en måde, der giver jer indsigt i, om der er mis-alignment i en gruppe eller blandt flere grupper i organisationen
  • Identificering af jeres røde zoner 
  • Gennemfør trendmålingerne løbende og få dokumentation på, om I bevæger jer fremad, står stille eller om der er en negativ udvikling

Kæden hopper ofte af i de fleste projekter, er når organisationen inde i projektet giver udtryk for at “det nye” er besværligt, det ikke giver mening, der er udviklet det forkerte, nogle kritiske elementer mangler eller brugere kommer med helt nye ønsker, der betragtes som kritiske. Med de løbende målinger opnår I en proaktiv risikostyring, der reducerer risici og sikrer at ny kritisk viden kommer tidlig frem til jer. 

       Risk is like fire: If controlled it will help you; if       
       uncontrolled it will rise up and destroy you”

                                            – Theodore Roosevelt

Gennemfør målinger med InsightsRadar før, under og efter og følg projektet helt til døren.

InsightsRadar, giver jer den nødvendige proaktive og dokumenterede indsigt i hele organisationen, også i de forskellige afdelinger. Er der store uenigheder, utilfredsheder, medarbejdere der føler de ikke er involveret nok. I vil være mere på forkant, I vil tidligt og proaktivt kunne spotte de første signaler til noget,  der kan udvikle sig til et problem for projektets succes. Figuren, viser flere målinger over tid på 2 grupper, og udviklingen i hver gruppe, hvor medarbejdergruppen i eksemplet er i en dårlig udvikling. 

2 færdige InsightsRadarer klar til brug

1. Målrettet styregruppen

Som kunde hos InsightsRadar kan I opbygge jeres egne Radars 100% til jeres behov, men vi har også en færdigudviklet styregruppe radar bestående af 5 kategorier og 15 målepunkter. De 5 kategorier er samarbejde, proces, transparens, leverance og anbefaling. Proaktivt skaber I en ramme, der løbende sikrer jer at alt kommer på bordet fra styregruppen, både som enhed men også individuelt, ligesom I får indsigt i hvor er  styregruppen enige i, at de er dårlige, hvor de er stærke, og vigtigst af alt får I en ny indsigt i, hvor er gruppen uenige. Det giver jer en strukturet tilgang til at facilitere dialogen mod konsensus og en vi-holdning gennem helt projektet.

2. Målrettet brugerne

Som kunde tilbyder vi jer også en færdigudviklet radar målrettet brugerinvolvering på DEN RIGTIGE MÅDE. Med det mener vi, at I med InsightsRadar kan gennemføre målinger løbende, se udviklingen totalt, følge udviklingen på enkelte målepunkter. Går det bedre eller dårligere, plus I får indsigt i hvor stærk er konsensus i bruger organisationen samt hvor der konkret er mis-alignment. Med denne proaktive håndtering opnår I viden til styregruppen og til leverandøren, der styrker rammerne for at I får større succes med jeres projekter. Det er enkelt, tager meget lidt tid og der er ingen grænser for, hvor mange målinger I må gennemføre, 

Overblik over røde & gule zoner

Vi er en ny, innovativ og banebrydende platform der realiserer nye organisatoriske capabilities.
Vi tager vores egen medicin og tilbyder dig vores InsightsRadar forud for et møde.