Juni 2021 Release

Release

6 nye gode muligheder til dig

  1. GAP-analyser og benchmarking på flere respondenter
  2. Insights på det enkelte spørgsmål
  3. Nye visninger/filtre i Matrix
  4. Klon en Baseradar
  5. eMail templates + indicator
  6. Flyt besvarelse fra analyse til ”Start Group/Workshop”

Vi udvikler HELE TIDEN, og hvis du ikke allerede er klar over det, så lad mig fortælle dig, at mange af ideerne til ny udvikling kommer fra vores kunder og partnere. Derfor har du en ide til ny udvikling, det kan være små justeringer, eller større ting, så tag fat i os, ingen ideer er for små eller for store til os, vi ønsker kun at gøre InsightsRadar bedre og bedre, og er meget modtagelige overfor nye ideer.

1. Muligt at benchmarke på flere

Før var det muligt kun at benchmarke 2 op mod hinanden, f.eks. 2 deltagere, 2 virksomheder, 2 grupper, 1 virksomhed mod en branche etc.

Nu er det muligt at supplere yderligere, det betyder at du i en organisation nu kan benchmarke f.eks. 5 grupper (eksempelvis: ledelsesgruppe, styregruppe og 3 medarbejdergrupper) mod hinanden.

Sådan gør du:

På den enkelte radar vælg ”event insights” eller vælg Insights i topmenu. Under Datareports vælger du Benchmarking. I ”Select boksene” vælger du hvad du vil benchmarke på, ønsker du mere end 2 benchmarks klikker du blot på ”add” knappen.

2. Insights på det enkelte spørgsmål

Med input fra Devoteam har vi udviklet mulighed for man på det enkelte spørgsmål, kan se hvordan fordelingen af svar er på den valgte skala f.eks. 1-10. Forneden, er der 5 respondenter, piller vi den store score ud, viser det sig, at 80% af respondenterne lander i området fra neutralt til i meget lav grad. Det giver dig mulighed for at få yderligere nuancer med på det enkelte spm., hvor du før kun havde gennemsnitsscoren.

Sådan gør du:

På den enkelte radar vælg ”event insights” eller vælg Insights i topmenu. I menuen ”First level reports” vælger du KPI Report, under figuren

3. Nye visninger/filtre i Matrix

Inspiration fra Combine, om at kunne se mere end kun Participants i Matrix. Før kunne du i Matrix få præsenteret ”Participants”, dvs. personerne der deltagerne i jeres målinger. Nu er det muligt i Matrix også at få præsenteret A. Brancher B. Events (virksomheder og C. Position.

Sådan gør du:

På den enkelte radar vælg ”event insights” eller vælg Insights i topmenu. Herefter vælger du Matrix (1), vælg Filtre (2) og derefter det konkrete filter du vil se Matrix på. Når du har valgt, husk at klikke på filterknappen lige under dit valg (3).

4. Klon en BaseRadar

Igen med input fra Devoteam, kan du nu klone en BaseRadar. Når du på Baseradaren klikker på klon oprettes der en eksakt kopi af BaseRadaren, som du kan tage udgangspunkt i, ved udarbejdelsen af nye BaseRadars.

5. E-mail Templates Indicator

Du kan få InsightsRadar til automatisk at udsende invitationer til måling, reminders, ligesom du også kan få InsightsRadar til at sende notifikationer til bestemte personer hos jer, når der kommer svar ind forud for møder og workshops.

Når en e-mail template er aktiv lyser den grøn.

Sådan gør du:

På den enkelte Radar vælger du Radar indstillinger, og laver en template, som derefter anvendes for brugerne, det kan være ift. invitationsudsendelser eller svar fra dem du har inviteret.

6. Flyt besvarelse fra analyse til ”Start Group/Workshop”

I 2020 gennemførte vi en analyse på Challenger Selling, vi fik 150 besvarelser ind. Ud af disse har vi efterfølgende kontaktet en del af disse, holdt møder, og vi har på flere af disse leads gennemført gruppe målinger som en del af vores dialog og som en del af salgsunderstøttelsen. Vi vil gerne undgå at bede vores kontaktperson fra analysen om at svare igen, nu hvor vi opretter en gruppe radar.

Derfor er det nu muligt at kopiere en deltager fra analysen over til gruppe, så vores kontakt person ikke skal svare igen.

Del artiklen

Tilmeld dig

InsightsRadar Nyt!

Tilmeld dig InsightsRadars nyhedsbrev og få tilsendt månedligt nyhedsbrev med spændende indsigter og refleksioner fra vores ekspertpanel.