Leverance Excellence

jo-szczepanska-9OKGEVJiTKk-unsplash

En KPMG analyse påviste, at 70% af organisationer har haft mindst en projektfiasko i de foregående 12 måneder, 50% af respondenterne angav også, at deres projekt ikke konsekvent nåede det, de sigtede efter. Der findes et hav af analysetal om projekt fiaskoer, fordi raten har været og er høj. Det skaber samtidig en forventning forud om, at man ikke vil få succes med et kommende projektet, faktisk viser analyser tal på, at helt op til 75% af projektdeltagerne mangler tillid til at projektet vil lykkedes.

Der gennemføres hos mange risikostyring, spørgsmålet er mere om den er god nok, agil nok. En del risikostyringsarbejde er ofte forud i form af afdækning af potentielle risici, eller risikostyringen aktiveres når en risiko / problem undervejs opstår.

Med InsightsRadar kan I styrke jeres projekter på to områder

Mulighed 1: Nye Agile Proaktive Risikomålinger

På et projekt, vil I kunne gennemføre målinger med InsightsRadar på flere grupper i kundens organisation. F.eks. på ledergruppen, stakeholdergruppen, og en eller flere medarbejder grupper. Det giver jer data og indsigt I om alle melder positivt ud på alle målepunkter. I vil se hvor der ikke er konsensus i organisationen, men også hvor der er konsensus om at der er organisationen og/eller projektet i en gul eller rød zone. Dertil vil I med vores “responsive evaluering” få uddybning og forbedringsforslag.

Mulighed 2: Flere målinger undervejs

Den første måling er kundens Baseline Måling, som fortæller hvor er kunden idag. De løbende målinger undervejs foretages både med fokus på løbende at involvere organisationen, lytte til dem, få deres input med på en struktureret måde, men også for at dokumentere udviklingen. Det at foretage flere målinger undervejs gør det muligt at dokumentere fremskridt, tilbageskridt, og dynamisk få ny input ind fra medarbejderne. Et formål er at optimere rammerne og projektet løbende, men også hele tiden at kunne måle på forbedringerne og ved projektafslutning sammenligne Baseline Målingen med slutmålingerne.

InsightsRadar går ind og skaber en stærkere datadrevet håndtering af kundens stakeholders og medarbejdere, vi sikrer de inddrages på en lettilgængelig måde, der er let gentagelig. På den måde opbygger I en “Leverance Capability”, der kan anvendes på store som mindre projekter.

Signaler I gør noget extra

Med en InsightsRadar sender I også et klart signal til kundens beslutningstager, stakeholders og medarbejdere, at I gør noget extra, I ønsker at inddrage dem, og ikke bare en gang, men løbende.

Kontakt os, vi vil gerne inspirere jer på de nye muligheder, og hvordan vi kan gøre jer endnu bedre i leverancen, og opnå færre risici, men også en øget tilfredshed hos jeres medarbejdere. Det er enkelt og let at gennemføre, det kræver blot at jeres mindset er tilstede og I er villige til at tænke nyt. Husk en lille ændring, kan gøre en stor forskel.

Del artiklen