Markedsanalyse

Markedsanalyse_Hero

Med InsightsRadar sikrer du dig, at I får skabt et Thought Leader datagrundlag indenfor jeres fokusområde med lokale indsigter. Metoden er effektiv, målrettet og organisk, vi kalder den Analyse 2.0

Med InsightsRader får du et værktøj til at skabe spændende Markedsanalyser

Det kan være dyrt at bestille en Markedsanalyse. Derfor er der mange, der læner sig op ad de store industry leaders, når de skal argumentere for trends og udviklinger i markedet. Med en skræddersyet InsightsRadar på netop jeres fokusområde, er det muligt at skabe jeres egne, unikke markedsindsigter, som I opsamler løbende og organisk over tid. Med unikke indsigter kan I differentiere fra konkurrenterne og styrke jeres profil med en Thought Leader position indenfor netop jeres fokusområde. 

Vores InsightsRadar platform og vores aktiverings-metode (InsightsRadar Eco System) sikrer, at du kan samle data op effektivt fra mange forskellige kanaler (f.eks. kundemøder, workshops, seminarer, webinarer, analyser, og SoMe-aktiviteter) uden merarbejde i det daglige og uden dyre udgifter til analysebureauer. De opsamlede data konsolideres centralt og kan distribueres i forskellige formater, så du over tid kan påvise spændende trends på både industri, branche og segment-niveau. Jo mere I aktiverer jeres InsightsRadar – jo flere data vil der lande i jeres analyse. 

Analyse 2.0 med InsightsRadar:

  • Score data fordelt på skræddersyede kategorier og målepunkter, som vises fordelt på rød, gul eller grøn zone.
  • Matrix-visning i 4 kvadranter, f.eks. Conservative, Leader, Improvements og Innovative) målt på 2 KPI’er (Intensitet og Transformation). 
  • Markedsdata konsolideres til Benchmark og Best Practise indsigter
  • Samler markedsdata ind fra flere kilder og konsoliderer data centralt
  • Samler markedsdata ind fra eksisterende aktiviteter som Kundemøder, Workshops og Seminarer uden merarbejde i den daglige drift og uden omkostninger til analysebureau.
  • Uafhængig af et nyhedsbrev, købte kampagner eller andre marketingaktiviteter
  • Engagerer alle kundevendte funktioner, også udvalgte personer i leverancen
  • Analysedeltagere er nøje udvalgt og helt relevante i forhold til jeres foretrukne virksomheder og stillingsbetegnelser (target liste & preferred positions)
  • Platform til content-udvikling af Trendrapporter, Artikler, SoMe insights, Seminarer baseret på jeres egne unikke indsigter
  • Platform til aktivering af interne og eksterne specialister & partnere, som kan kommentere på jeres findings, trends mv. indenfor jeres/deres fokusområde. 

Eksempel: Digitalt bureau bruger InsightsRadar til analyse – alle bliver klogere

Et digitalt bureau ønsker at positionere sig som Thought Leader på markedet blandt de øvrige konkurrenter og samtidig differentiere sig fra konkurrenterne. Generelt set anvender det digitale bureau sin InsightsRadar til kvalificering af møder, workshops og webinarer. Nu har bureauet samlet et internt team af ”recruiters”, personer der kan se et formål i at opbygge en Digital Modenheds Markedsanalyse og bruge denne nye viden i salget. Teamet består af 10 sælgere, 3 fra ledelsen, 2 konsulenter og 2 projektledere. I alt 17 recruiters, der alle har committed sig til personligt at levere 1 respondent per uge, 4 per måned. I alt bliver det for de 17 til en månedlig rekruttering på 68 respondenter + respondenterne fra møder, workshops og webinarer. 

Figurtekst: Billedet viser det overordnede analyseresultat på Digital Modenhed for alle respondenter med en total score på 35 ud af 50 mulige, 1 grøn zone, 2 gule zoner og 2 røde zoner.

Scores på kategorier, Digital Modenhed, Figurtekst: Billedet viser det samlede analyse resultat fordelt på de 5 kategori (farvede felter) og på alle målepunkterne med prikker, som indikerer enten rød, gul eller grøn zone, hvor rød zone er ”fare-zone”. I nedenstående analyse er der overordnet set 4 røde zoner og 16 gule zoner. 

Figurtekst: Billedet viser respondenternes placering i 4 kvadranter (Conservative, Leader, Improvements needed og Innovative), og skaber også et perspektiv på de 2 KPI’er, nemlig Intensity og Transformation. Her viser billedet, i hvilke kvadranter respondenter er placeret, og indikerer ift. transformation (X) og Intensity (Y) hvor respondenterne står stærkt/svagt.

Figurtekst: Billedet viser det område hvor al data konsolideres i ”Insights”, og præsenteres som almindelig statistik, benchmarking muligheder samt best practice muligheder. 

Links:

CASE: DXC 

DXC Technology CRM Leverandør nr. 1 og stærk Thought Leader position

ARTIKEL:

Egne relevante indsigter skaber tillid og tillid skaber salg 

Del artiklen