“Change before you have to” – Jack Welch

Kom ind i kampen og giv en større, direkte og stærkere støtte til B2B salget

Støt jeres salgsafdeling Insights
& Thought Leadership fordele

Vi ved fra forskning, at sælgere er mest effektive, når de har en stærk og den rette support fra marketing. En tidligere McKinsey undersøgelse, dokumenterede også en omsætningsvækst hos virksomheder med mere avancerede markedsførings- og salgs “capabilities” til at være 30% større end gennemsnittet inden for samme branche.

Marketing har i alt for mange år i mange B2B virksomheder haft en delvis nedprioriteret rolle, hvor marketings fokus har været på traditionelle discipliner med hjemmeside, online kampagner, seminarer og halvkedeligt content som “5 gode råd til”, “guide til ….”, som kunderne i forvejen vælter i fra konkurrenterne.

InsightsRadar kan hjælpe marketing et stort skridt fremad, til at få en langt større betydning for salget. Salg kan I høj grad bruge egne unikke Insights fra det danske marked plus den tilhørende troværdighed og tillid vil hjælpe sælgerne direkte. Fordi: 

 • Hele 81% af C-levels oplever større tillid til Thought Leaders 
 • 48% af C-levels angiver Thought Leadership som årsag til at indgå samarbejde. Insights er idag en vigtig konkurrence parameter. 
 • 47% af C-level executives er villige til at betale en højere pris for at handle med en organisation, der er klar i sin viden og sin vision for fremtiden

Egne Insights = Øget troværdighed & tillid, ny eksponering og salgsstøtte

I State of Sales 2020 fremhæves “trust”, tillid, som et grundelement for at få succes i salget. Analysen dækker mere end 10.000 respondenter ligeligt fordelt på købere og sælgere. State of Sales 2020 fremhæver: 

 • Kun 40% af køberne ser ”salg” som en troværdig profession
 • 25% af køberne ser salg som udfordret på moralen og etikken

InsightsRadar er for marketing en “Enablement Component”, der giver jer helt nye og bedre muligheder for at opbygge egne unikke danske Insights (til lave omkostninger), og derigennem styrke troværdigheden og tilliden til jeres sælgere + hjælp til at realisere en række andre sidegevinster. InsightsRadar kan hjælpe jer med:  

 • Udvikling af egne unikke danske Insights
 • Udvikling af branche insights
 • Koncept for opbygning af flere relationer i udvalgte brancher
 • Udvikling af egne unikke workshop koncepter, hvor kundens unikke Insights indgår i.
 • Udvikling af seminarer der baserer sig på jeres tal, eller hvor jeres InsightsRadar indsamler deltager info, skaber større relevans og giver en ny stærk opfølgning.
 • Nye leadgenererings muligheder
 • Bedre kvalificering af møde 1 og 2

"Our research is increasingly clear: companies with better marketing and sales capabilities grow faster. At a time when growth is not only more important but arguably more elusive than ever, companies must tap the potential of marketing and sales do deliver better results"

McKinsey & Company

4 områder hvor marketing styrkes

1. Insights styrker tillid til jer og jeres troværdighed

Det er de færreste, også blandt jeres konkurrenter som formår at gennemføre analyser og opsamle markedsindsigt, og derigennem positionere sig som Thought Leader. Det er omstændigt, dyrt og svært. Med InsightsRadar er det lettere og smartere end nogensinde før, og ikke forbundet med store omkostninger og tidskrævende opgaver. Data suppleres fra jeres aktiviteter som møder, workshops, events og analyse..

2. Stærkere lead generering og mødekvalificering

Med jeres egne unikke Insights og med en unik løsning som InsightsRadar, vil I stå markant stærkere ift.  jeres lead og møde generering, samt kvalificeringen af disse. Kunderne vil blive mødt af en stærkere dialog kvalitet fra jeres side. I kan direkte dele med kunden at en del af jeres mødekultur nu er at kvalificere mødet med en special bygget InsightsRadar. Det efterlader et professionelt indtryk og skaber bedre dialoger. 

3. Få mere ud af jeres event, seminarer / webinarer

Med InsightsRadar kan I styrke jeres webinarer / seminarer på flere fronter. 

 1. Forud kvalificering, da I får indsigt i deltager gruppen og kan målrette bedre
 2. Opsamling af ny data til jeres Insights base
 3. Mere engagerede deltagere 
 4. Stærkere opfølgning for salg, da de i opfølgningen har en InsightsRadar på den enkelte deltager

4. Vær kreativ, definer jeres egne ideer & koncepter

Eksempelvis har vi udviklet en Red Dot Session. Fokus i Red Dot Sessionen / workshoppen” er at tilsikre, at jeres kunder er på omgangshøjde med udviklingen – kan se hvad der er på vej, hvor de står i dag præsenteret i røde/gule/grønne zoner samt konkrete forbedrings muligheder. Kunderne elsker nytænkning, specielt når det er relevant og har en høj værdi for dem. I kan bruge InsightsRadar til at udvikle jeres egne unikke ideer, koncepter, workshops etc.  

Vi er en ny, innovativ og banebrydende platform der realiserer nye organisatoriske capabilities til salgsorganisationer.
Vi tager vores egen medicin og tilbyder dig vores InsightsRadar der måler styrken i din tilgang til markedet og hvor fremtidsholdbar den er.