MeetingRadar

Brug sælgernes tid optimalt, skab en ramme for højere kvalitet i jeres salgsmøder
Send et vigtigt signal til kunderne om, at I respekterer deres tid og er velforberedte

ARIAL MØDER

1. 65% oplever dårlig mødekvalitet

En Harvard analyse viste at 65% oplever at ukvalificerede / dårlige møder forhindrer dem i at fuldføre deres eget arbejde. Kunderne er færdige med sælgere der kommer ud, taler om deres produkter og har et hav af spørgsmål til kunderne. Kunderne forventer mere, og ønsker at få mere ud af den tid, de investerer i at mødes med jer. 

2. 40% af køberne har ikke tillid til salg som profession

Seneste “State of Sales” analyse fra Linkedin viste at, kun 40% af køberne ser ”salg” som en troværdig profession. Ved at kvalificere jeres møde 1 eller møde 2 med InsightsRadar sender I et vigtigt signal om, at I har en mødekultur, hvor I respekterer kundens tid, ønsker at være optimalt forberedte, og give kunden noget extra.  Involveres flere, inviteres de med i Radaren. 

3. En struktureret tilgang

Fra seneste CSO Insights ved vi at sælgerne kun bruger 32% af deres tid på reelt at sælge. Med MeetingRadar skaber du en fælles ramme der sikrer en ensartet tilgang til kvalificering af møde 1 eller møde 2. Det er enkelt, hurtigt at gennemføre, og sælgerne vil stå med en større indsigt før et møde end nogensinde før, uden det kræver extra tid tid. Kunderne vil opbygge en større tillid til jer.

4. Opsamling af data

Data er vigtigt. MeetingRadar bidrager til at styrke dit datagrundlag på flere områder:
A. Kunde indsigt: jo flere møder I afholder med MeetingRadar jo mere viden får I om jeres kunders potentialer præsenteret i røde, gule og grønne zoner.
B. Bruger indsigt: Vi sikrer dig indsigt i dine sælgeres brug af MeetingRadar, får de respons, går de videre til næste møde.

 

Ensartethed & Skalerbarhed

Fleksibelt værktøj

InsightsRadars kan opsættes på alle områder og brancher. Vi har idag kunder på Cloud, Digital Forretningsudvikling, BI/Data, Modern Workplace, CRM, Kundetilfredshed, Bestyrelsesarbejde og på forskellige brancher som f.eks. Bank, Byggeri, Industri. 

Vi er en ny, innovativ og banebrydende platform der realiserer nye organisatoriske capabilities til salgsorganisationer.
Vi tager vores egen medicin og tilbyder dig vores InsightsRadar der måler styrken i din tilgang til markedet og hvor fremtidsholdbar den er.