Moduler

Effektivisering og forbedring af jeres møder, workshops, webinarer/seminarer,
analyser og opbygning af jeres egne unikke Insights

1. MeetingRadar

En Harvard analyse viste at 65% oplever at ukvalificerede / dårlige møder forhindrer dem i at fuldføre deres eget arbejde. 71% sagde, at møder er uproduktive og ineffektive. MeetingRadar er en ensartet tilgang, der realiserer en større mødekvalitet og tidsudnyttelse for jeres salg og for jeres kunder. Sælgernes forberedelse forenkles, de sparer tid og kan tilbyde kunden mere.

2. WorkshopRadar

En af de største udfordringer for salg idag, er den voksende gruppe af stakeholders der påvirker beslutningen. 80% i salg oplever flere stakeholders de skal håndtere.  Workshop-/Gruppe Radaren sikrer en ny indsigt i gruppen ift. deltagernes forskelligheder, og hvor gruppen ikke har konsensus. I står stærkere til at facilitere møderne og dialogen mod konsensus.

3. Seminar/Webinar Radar

SeminarRadar giver dig en stærkere indsigt i seminar deltagerne forud for et event. Det betyder at I vil stå med en ny viden om, hvor er deltagerne allerede godt klædt på, og hvor står de svagt. Det giver jer en ny indsigt i, hvad I skal fokusere på, og hvor I kan tilføre størst værdi på dagen. Dertil vil jeres opfølgning være markant stærkere da I har indsigt i den enkelte deltager og kan tilbyde en målrettet rapport. 

4. AnalysisRadar

Med AnalysisRadar er det mere effektivt end nogensinde før at gennemføre jeres egne analyser og styrke jeres position i markedet. Værdien af egne analyser er enorm stor, både ift. positionering og støtte til salget, men det er traditionelt både svært og meget dyrt, hvilket er årsagerne til at stort set ingen gennemfører analyser i DK idag. Med AnalysisRadar kan I gennemføre analyse til en lav omkostning.

5. Insights, Best Practice & Benchmarking muligheder

Akkumuleringen af data fra møder, workshops, seminarer og analyse giver jer over tid et stærkt grundlag til at få indsigt i og udtale jer om: 

  1. Markedstallene / statistikken
  2. Best Practice, dvs. hvad gør de bedste anderledes i deres adfærd
  3. Benchmarking på selskaber, brancher, roller 

Alt samles ét sted til salg og marketing. Salg kan yderligere få det forenklet og præsenteret i Teachings, så salg udnytter deres tid optimalt og er mest effektive.

4. Teachings - gør det let og effektivt for sælgerne

For at skabe et effektivt salg handler det basalt set om at salg har “tid nok til salg”, og har stærke rammer for at være mest mulige effektive. I Teachings kan I samle per område den vigtigste Insights I har ift. et område, delt op på egne 

  1. Interne Insights
  2. Eksterne Insights

og supplere disse Insights med egne ekspert refleksioner. På den måde bliver det lettere end nogensinde før for sælgerne at finde og bruge værdifulde Insights. 

Ensartethed & Skalerbarhed

Fleksibelt værktøj

InsightsRadars kan opsættes på alle områder og brancher. Vi har idag kunder på Cloud, Digital Forretningsudvikling, BI/Data, Modern Workplace, CRM, Kundetilfredshed, Bestyrelsesarbejde og på forskellige brancher som f.eks. Bank, Fødevarer, Industri. 

Vi er en ny, innovativ og banebrydende platform der realiserer nye organisatoriske capabilities til salgsorganisationer.
Vi tager vores egen medicin og tilbyder dig vores InsightsRadar der måler styrken i din tilgang til markedet og hvor fremtidsholdbar den er.