Kundemøder

Kundemoede_Hero

Med InsightsRadar sikrer du dig, at jeres dialog med kunderne bliver mere relevant, konkret og engagerende. Du sikrer, at I kan udfordre, rådgive og skabe højere værdi for kunden, så I kan positionere jer som ”Trusted Advisor”

Med InsightsRader får du et værktøj, der giver dig unikke indsigter på kunden

I dag er du nødt til at være mere relevant, mere udfordrende og konkret for at få taletid hos både nye og eksisterende kunder. En InsightsRader, der er skræddersyet til jeres fokusområde (f.eks. E-handel, CRM, Digital Modenhed eller Cloud Readiness) kan give dig et væsentligt forspring, fordi du hurtigere bliver relevant og konkret i dialogen, du kan fra første møde rådgive og udfordre kunden og vise, at du kan skabe værdi. 

InsightsRadar kan bruges i alle typer af møder til at engagere potentielle leads og kunder og uanset om det er et 1-til-1 møde, eller du mødes med en gruppe personer.

Med din InsightsRadar vil du inden dit møde kende:

 • Kundens score på kategorier og målepunkter fordelt på rød, gul eller grøn zone indenfor jeres område
 • Svage led, stærke led
 • Udviklingspotentiale
 • Scores i forhold til Bench Mark (Industri, marked, branche, rolle)
 • Scores i forhold til Best Practise (Industri, marked, branche, rolle
 • Optimal udviklingsvej

Med en InsightsRadar kan du forberede dig bedre, så du på mødet kan tale ind til netop der, hvor det giver størst værdi for kunden. Du kan vise et billede, som kan danne udgangspunkt for en mere relevant, konkret dialog. Du kan spørge relevant ind til områderne, og du vil være i stand til at rådgive og udfordre kunden på præcis det relevante niveau. Som sælger eller konsulent vil du have alt, hvad der skal til for at gennemføre det udfordrende salgsmøde og positionere dig som ”Trusted advisor”. 

Eksempel: Digitalt bureau anvender InsightsRadar forud for kundemøde – alle bliver klogere

Forud for mødet bruger kunden 10 min. på at svare online på leverandørens InsightsRadar på Digital Modenhed, så både kunde og leverandør opnår en solid indsigt i kundens nuværende situation. Leverandøren får indsigt i, hvorvidt Digital Modenhed opleves som en succes, neutralt eller en fiasko samt indsigt i de kategorier og målepunkter, der scorer lavt samt og får direkte kommentarer med fra mødedeltageren.

Med disse kundespecifikke indsigter har sælgeren eller konsulenten nu alt, hvad der skal til for at etablere den rådgivende, udfordrende dialog og positionere sig som en mere strategisk og ”trusted advisor”.

Konkret giver Radaren på Digital Modenhed indsigt i:

 • Kundens digitale modenhed og udbytte af digitalisering visualiseret i de 5 hovedkategorier Ledelsen/Bestyrelsen, Organisation/Medarbejderen, Kunden, Teknologi & Data samt Slutbrugere
 • Befinder den enkelte kategori sig i rød, gul eller grøn zone, hvor områder i rød zone bør adresseres
 • Er der enighed blandt de adspurgte hos kunden om deres Digitale Modenhed?
 • Hvor er der svage led og stærke led internt?
 • sHvordan Benchmarker kunden sig op mod industry, branche, segment og andre i samme stilling indenfor Digital Modenhed?
 • Hvad er Best Practise indenfor området i kundens branche/segment?
 • Hvad vil være den optimale udviklingsvej for kunden?

Digital Modenhed, Figurtekst: Billedet viser den samlede Digitale Modenhed hos en kunde med en total score på 35 ud af 50 mulige, og et umiddelbart potentiale på 15 point, svarende til 30% forbedringspotentiale.

Scores på kategorier, Digital Modenhed, Figurtekst: Billedet viser den samlede oplevelse af kundens Digital Modenhed hos den samme kunde med flere detaljer, hvor de farvede felter viser de 5 kategori samt samlet kategoriscore, og alle målepunkterne med prikker, som indikerer enten rød, gul eller grøn zone, hvor rød zone er ”fare-zone”. 

Placering i Matrix, Digital Modenhed, Figurtekst: Billedet viser deltagernes placering i 4 kvadranter (1, 2, 3 og Leder), som defineres ved 2 KPI’er, nemlig Intensity og Transformation. Her viser billedet, hvor deltageren er placeret, så leverandør-indsatser kan disponeres korrekt. Målet er at flytte alle mod højre, øverste kvadrant. Målet er også, at der typisk inddrages flere i målingen efterfølgende, da det oftest er en større gruppe, der er involveret i Digitalisering af virksomheden.

Links:

ARTIKEL:

Gartner: Challenger sælgeren vinder suverænt over de 4 andre salgsprofiler

CASES:

Kortere salgsproces

Involvering af flere stakeholders

Del artiklen