Add-Ons: færdige BaseRadarer der hurtigt kan give værdifulde indsigter

CRM Ledelses Radar

Vores prædefineret radar på ”CRM til ledelsen” er bygget op omkring kategorierne på Strategi, Organisation, Kultur, Teknologi, Data, Salg, Marketing og Service. CRM Ledelses Radaren gennemføres på ledelsespersoner i organisationen, resultatet viser styrken i jeres CRM-kæde, en afdækning af hvor jeres virksomhed har stærke og svage led, og dokumenterer et første billede af hvor stort et potentiale I går glip af ved ikke at udvikle på de svage led i jeres CRM. CRM Ledelses Radaren tegner også et billede af den grad der er konsensus eller disconnects på målepunkterne i jeres CRM. Er der ikke konsensus, på et målepunkt hvor I scorer lavt eller neutralt udgør dette et nyt svagt led for jer, og et led der skal løses, for uden konsensus om svage led, stærke led, retning vil I ikke lykkedes.

CRM Medarbejder Radar

CRM Radaren med fokus på medarbejderne har overordnet set kategorierne Ledelse, CRM System, Overblik, Min Hverdag, Personlig Motivation og Indsigt. Her får I et indblik i, om det er lykkedes jer med CRM at optimere medarbejdernes rammer for at skabe endnu bedre resultater. Målepunkterne er fokus på medarbejdernes hverdag og giver svar på ”hjælper CRM mig”, ”gør CRM min hver dag lettere”, ”opnår jeg større indsigt med CRM”, ”gør CRM mig mere effektiv”, ”sparer CRM mig for tid”. CRM Medarbejder Radaren forsyner jer med et overblik over svage led i jeres CRM, og dermed hvilke potentialer giver medarbejderne udtryk for der er til stede. Dertil vil I få konkrete input/forslag fra medarbejderne på de identificerede svage led, hvilket styrker jer yderligere i at optimere værdien på CRM for medarbejderne og afkast for virksomheden.

Effektiv Mødekultur Radar

En Harvard analyse viste, at 71% vurderer deres møder til at være uproduktive, ineffektive og for ofte en kilde til spild af tid og stress. Ifølge “The State of Meeting Report 2019” oplevede 44% af deltagerne, at en svag mødekultur, dårlige organiserede møder betyder, at de ikke har tid nok til at gennemføre deres arbejde godt nok. Stadig så mange som 80% ser møder som vigtige for effektivitet og fremskridt, men 70% ønsker en bedre mødekultur. Vores Mødekultur Radar kan forsyne dig med den overordnede indsigt, indsigt på afdelingsniveau samt indsigt i den enkelte. Dermed opnår ledelsen en mulighed for præcist at sætte ind der hvor virksomheden opnår størst effekt totalt set, og afdelingslederne får en indsigt i sin afdeling, og hvilke svage led, samt de potentialer afdelingen/lederen går glip af ved ikke at udvikle på de svage led.

Personlig Effektivitets Radar

Denne Radar måler på Rod, Prioritering, Planlægning, Fokus, Stress, Møder, Systemer og Ferie. Fokus er på at skabe indsigt i hvor sunde er rammerne for den enkelte afdeling og medarbejder. Resultatet af Radaren viser styrken i jeres virksomhed, hvor virksomheden har stærke og svage led. I får dermed en dokumentation på hvor stort et potentiale I går glip af ved ikke at udvikle på de svage led i jeres virksomhed. CRM Ledelses Radaren tegner også et billede af den grad der er konsensus eller disconnects på målepunkterne i jeres CRM. Med målingen får i et billede på hvor stærke rammerne er ift. at skabe effektive medarbejdere, trivslen, stress, motivation og worklife balance – elementer der alle hænger tæt sammen med produktivitet og kvalitet.

NPS Radar

NPS er et nøgletal der udtrykker dine kunders tilfredshed og loyalitet. NPS består af et enkelt spørgsmål ” “Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os (eller denne ydelse) til en ven eller kollega?” målt på en skala fra 0-10”. NPS har vist sig at være et effektivt pejlemærke for udviklingen i virksomhedens kundeloyalitet, ligesom det er bevist, at der er meget stærke sammenhænge imellem udviklingen i NPS og virksomhedens bundlinjeresultater. Vores NPS Radar har en rekrutterings nuance, fordi vi opretter x antal personer fra jer som recruiters, hvor de hver især får ansvar for at rekruttere deres kunder til besvarelse. På den måde modtager kunden ikke bare en generisk henvendelse fra et nyhedsbrev, men kontaktes på en personlig måde, og opsætningen er gearet til at det er muligt at stille som krav at kunden kommenterer på sin score.