InsightsRadar: Skab et mere effektivt og styrket salg i både newbiz og fastholdelse/mersalg. Styrk leverancerne til nye højder med bedre indsigter og håndtering af stakeholders samt influenter

InsightsRadar

Unik analyse-platform som tilpasses til jeres forretningsområde, så I får relevante indsigter fra de brancher, virksomheder, grupper og individer, I har kontakt til. Med anvendelse af målrettede spørgerammer, målepunkter, potentiale markeringer og Gap identificering, kan I løfte kunderne til nye højder. InsightsRadar understøtter vigtige arbejdsgange i specielt salg, marketing og leverance.

Add-Ons

I InsightsRadar kan man tilkøbe en række prædefinerede Radars, opbygget af områder eksperter og omfatter bl.a. professor, lektor og Phd’s. Disse kan anvendes både internt og eksternt. I kan enten benytte den som As-Is eller i kan ændre spørgerammerne efter eget ønske. 

Integrationer

Vi tilbyder “Ready-To-Go” integrationer, samt et åbent API, hvilket gør det let for jer at interagere med InsightsRadars data og funktionalitet. Med andre ord er alt forberedt til at InsightsRadar kan tale med andre systemer.

InsightsRadar integrerer dine indsigter direkte ind i andre platforme

Grundstruktur
InsightsRadar er et dynamisk analyseværktøj, der skræddersyes til vores kunders fokusområder f.eks. en løsning, et produkt, et tema vores kunde har specielt fokus på eller f.eks. en udvalgt branche hvor vores kunde ønsker at gøre noget extra i. Når fokusområdet er valgt, defineres der en række kategorier og målepunkter som samlet set repræsenterer en afdækning af det valgte fokusområde. På den tilknyttede skala f.eks.1-10, inddeles denne i en rød, gul og grøn zone repræsenterende hvornår vores kunde mener der er tale om, at deres kunde på kategorien eller målepunktet befinder sig i en ”sikker situation”, en ”gråzone” eller har et ”potentielt problem”.
Dataakkumulation- og præsentation

Når der kommer svar=data ind fra vores kundes kunder, præsenteres disse data i en række præ-definerede og letforståelige rapporter for medarbejderne hos vores kunder. Rapport præsentationen sker i en form, hvor data præsenteres i de såkaldte røde, gule og grønne zoner. Data kan også præsenteres på flere niveauer = branche-, virksomheds- gruppe- og personniveau. Data samles og præsenteres også i et separat ”indsigts område” hvor det er muligt at fokusere på almindelige statistikker, benchmarking, best practice samt dykke ned i de konkrete refleksioner/kommentarer fra deltagerne.

Adgang

Med en admin adgang til InsightsRadar Kan I selv kan opbygge radarer efter behov. Det der specielt er interessant ved InsightsRadar, er at jeres medarbejdere f.eks. sælgerne får direkte adgang, og let kan anvende InsightsRadar til at understøtte f.eks. de møder og workshops de afholder med kunderne.  InsightsRadar er en enablement løsning, der skaber en ny empowerment hos jeres sælgere og konsulenter.

InsightsRadar integrerer dine indsigter direkte ind i andre platforme

Integrationer
Vi tilbyder “Ready-To-Go” integrationer, samt et åbent API, hvilket gør det let for jer at interagere med InsightsRadars data og funktionalitet. Med andre ord er alt forberedt til at InsightsRadar kan tale med andre systemer.