Projekt involvering og alignment

mountain
ghghghhghgh
TemaerFunktionBesvarelsestid
Modenhed
Ledelse
Vækst


Ledelsen
Nøglemedarbejdere
Bestyrelse
20-30 min

HVAD FÅR I?

En dyb og kvalificeret måling gennemført på ledelse, bestyrelse og nøglemedarbejdere, der skaber en ny indsigt i organisationens modenhed ift.

1. STRATEGISK TÆNKENDE: I hvilken udstrækning er I gode til at tænke på et strategisk niveau i jeres virksomhed?

2. INVOLVERENDE: I hvilken udstrækning er I i stand til at involvere hele organisationen i forretnings- og udviklingsprocesser?

3. HANDLENDE: I hvilken udstrækning er I gode til at tage strategitænkningen og analysearbejdet med ud af mødelokalet så der kommer handling på de gode intentioner?

4. NYTÆNKENDE: I hvilken udstrækning er I i stand til at skabe innovative og kreative løsninger og er det både iblandt medarbejderne, ledergruppen og i bestyrelsen at dette er tilfældet?

5. VILLIGHED TIL AT ÆNDRE: I hvilken udstrækning er I omstillingsparate og villige til at ændre den måde I driver virksomhed på, enten med inkrementelle eller radikale forandringer?

Baggrund og tal for målingen

“Data fra over 1.100 danske virksomheder afslører at forskellen på de virksomheder som klarer sig gennemsnitligt og de virksomheder der klarer sig exceptionelt godt bl.a. skyldes et fokus på strategisk retning og en evne til at implementere og eksekvere. Strategisk modenhed er ikke afgørende for succes – men for at kunne træffe de rigtige valg i sit strategiarbejde, er det afgørende at vide hvor strategisk moden ens organisation er, og netop her rammer de fleste virksomheder ved siden af”

Ekspert
Professor (cand. oecon., ph.d.) i forretningsmodeller og præstationsmåling Christian Nielsen har udviklet “Strategisk Modenheds Radaren og varetager derudover en række ledelseshverv

Fokus i denne Radar er, at mange virksomheder vil gerne, har behov for og endda nødsaget til at innovere deres forretningsmodel for at overleve, for at forbedre sig, eller sikre fremtidig vækst. Men inden man går i gang med dette arbejde, er man nødt til at stille sig selv en række spørgsmål, der afslører om virksomheden er moden til forretningsmodelinnovation. Skal dette ske succesfuldt og effektfuldt, så er det nemlig ikke ligegyldigt, hvordan man griber opgaven an. Og modenhedsniveauet vil have stor betydning for, hvordan man skal tage hånd om processen.”

Tilmeld dig

InsightsRadar Nyt!

Tilmeld dig InsightsRadars nyhedsbrev og få tilsendt månedligt nyhedsbrev med spændende indsigter og refleksioner fra vores ekspertpanel.