Projektleverance

leverance

Med InsightsRadar på jeres projektleverance sikrer du dig en højere grad af kundetilfredshed og succes, fordi projektet bliver mere transparent for alle, og I kan skabe fremdrift baseret på data og dermed større tryghed gennem hele leverancen.

Med InsightsRader får du et værktøj, der giver dig unikke leverance indsigter

Mange undersøgelser viser, at it-projekter ikke altid opleves som en succes. De går over budget, og indfrier ofte ikke forventningerne efter implementering. En kundeleverance skal være effektiv. Dels for jer selv som leverandør, men også for kunden, som ofte er presset på tid, og har brug for, at I sikrer leverance-effektiviteten, især når kunden også har investeret større grupper af medarbejdere i projektet. Jo bedre I kan afklare og levere et projekt, jo mindre spildtid for alle parter. Med en skræddersyet InsightsRadar på jeres Projektleverance viser I kunderne, at I kan sætte en stærk, datadrevet ramme for projektet, så kunden kan føle sig tryg ved processen. 

Allerede forud for projektopstart kan I måle kundens baseline, så I kender kundens udgangspunkt, og I kan opsætte jeres InsightsRadar, så I kan måle både på projekt-styregruppen og brugergruppen internt hos kunden. Det har den fordel, at det er muligt allerede fra start at I kan sætte ind på evt. ”huller” i kommunikation og forståelse af projektet. Som projekt-leverandør vil det styrke jeres facilitering af projektet allerede før I går i gang. De bedste projekter bygger på et sundt fundament, afklaring og fælles fodslag både mellem jer og kunden, men også internt hos kunden mellem projektdeltagere og mellem de forskellige grupper internt hos kunden. Allerede i indsalget vil det være stærkt at vise, hvordan I med InsightsRadar optimerer projektets succes, fordi så mange kunder har prøvet at opleve fiasko med en IT-leverance. 

I kan tracke leverancen løbende ved at foretage et (ubegrænset) antal målinger undervejs i projektet, så det er muligt at styre sikkert fremad, tage problemer i opløbet og løbende afstemme forventninger. Indsigterne vil også medføre, at der også internt hos kunden vil være større transparens i projektet, fordi I kan præsentere løbende øjebliksmålinger, så alle slipper for at ”gætte” og handle for meget på ”mavefornemmelser”. Det er en fordel for både jeres projektleder, for kundens styregruppe og for brugergrupperne hos kunden. Projekterne bliver nemmere at styre succesfuldt i mål, når alle ved, hvordan landet ligger, I ved som leverandør, hvor der skal sættes ind, I kan dokumentere den løbende situation overfor kunden, og I kan facilitere fremdrift, også mellem forskellige grupper hos kunden. 

Med en InsightsRadar på jeres projektleverance vil du få indsigt i:

  • Kundens Baseline, som måles inden projektopstart og giver jer og kunden en dokumentation på situationen ved opstart på ledelses og brugerniveau.
  • Værdifuld viden om, hvor kunden (ledelse + brugere) ser svagheder, styrker, og hvor de to grupper er enige / uenige
  • Direkte kvalitative kommentarer fra kunde-organisation 
  • Kundens situation med løbende målinger undervejs i leverancen, der dokumenterer, om I er ”på sporet” eller er ”afsporet” på visse områder
  • Kundens oplevelse efter leverancen, så I kan dokumentere udviklingen og de mål, I satte jer ved projektopstart.

Eksempel: IT-Leverandør anvender InsightsRadar på CRM-projekt – alle bliver klogere, risiko minimeres

For at sikre størst mulig kundetilfredshed i projektleverancen anvender denne IT-leverandør en skræddersyet InsightsRadar på CRM, når de skal levere et CRM-projekt. De måler på både styregruppe og brugergruppe internt hos kunderne. CRM InsigtsRadaren måler på 5 overordnede kategorier og 25 målepunkter i alt. 

Figurtekst: I eksemplet forneden har IT-leverandøren gennemført den første CRM-måling 1. maj. Der måles på både styregruppe og brugergruppe. Der gennemføres løbende målinger undervejs i projektet, som dokumentation for udviklingen. Går det frem, tilbage, eller ligeud? I eksemplet er der opstået et ”gab” mellem styregruppen og brugerne internt hos kunden, som bør adresseres med det samme. Datagrundlaget vil hjælpe leverandøren til at facilitere dialogen internt hos kunden, så leverancen bringes tilbage på sporet. 

Her og nu billede på CRM-projektet totalt set, på styregruppen, brugergruppen eller på individet: 

Figurtekst: Billedet viser den samlede oplevelse af CRM-projektet totalt set, men kan også vises særskilt på styregruppen og på brugergruppen. De farvede felter viser de 5 kategori samt samlet kategoriscore og alle målepunkterne med prikker, som indikerer enten rød, gul eller grøn zone, hvor rød zone er ”fare-zone”. Her kan IT-leverandøren dykke ind bag tallet og analysere nærmere, hvad det helt præcist er, der trækker ned. 

Figurtekst: Kvalitative kommentarer fra deltagerne. Det er muligt at tilpasse opsætningen af InsightsRader, så f.eks. et ”kommentarfelt” kommer til syne, når et svar lander i ”rød zone”, så deltageren kan/skal begrunde sit svar. 

Figurtekst: Billedet viser deltagernes placering i 4 kvadranter (1, 2, 3 og Leder), som defineres ved 2 KPI’er, nemlig Intensity og Transformation. Her viser billedet, hvor brugerne er placeret, så IT-leverandøren også får indblik i, hvem der har brug for mere viden og hjælp, og bedre kan disponere indsatsen. Målet er at flytte alle mod højre, øverste kvadrant.

Figurtekst: Billedet viser de udsving, der er indenfor en defineret gruppe. Det giver leverandøren indsigt i, hvor der er enighed i opfattelser og hvor der er uenighed i opfattelser indenfor gruppen. 

Vidste du:

  • McKinsey ”I gennemsnit går større it-projekter 45% over budgettet, 7% over tid, og leverer 56% mindre værdi end forventet”. 
  • KPMG ” 70% af organisationerne har haft mindst en projektfiasko i de foregående 12 måneder. 50% af respondenterne angav også, at deres projekt ikke nåede det, der var målet”
  • Gartner ” En Gartner-undersøgelse konkluderer, at 75% af alle it-projekter betragtes som fiaskoer af de ansvarlige for at igangsætte dem. Halvdelen af projekterne går over budgettet med 200%”

$

Del artiklen