Færdige InsightsRadars / Målinger

Mødekultur

En undersøgelse på mere end 19 millioner møder i USA, Storbritannien og Tyskland viste, at møder i høj grad har en enorm negativ påvirkning på  virksomhedernes effektivitet. Konsekvenserne for medarbejdere, der lider under dårligt organiserede og ikke effektive møder, er:

  1. Medarbejderne mister tid til at løse andre opgaver
  2. Dårlig mødekultur og tidstab skaber stress og lavere produktivitet
  3. Distraktioner, der resulterer i koncentrationstab

Når medarbejdere konsekvent oplever, at de spilder tid på møder, og møderne for ofte bringer mindre værdi til bordet, falder jobtilfredsheden. For virksomheden er en dårlig mødekultur forbundet med reduceret produktivitet, dårligere nytænkning og i sidste end vil det påvirke virksomhedens resultater og konkurrenceevne.

InsightsRadar Mødekultur Måling identificerer og dokumenterer på organisations- og afdelingsniveau, jeres svage områder i jeres mødekultur,  hvor du mister tid, produktivitet og jobtilfredshed.

Covid-19

Motivation, samarbejde, kommunikation, processer, systemer, effektivitet og præstationer er under pres som følge af Covid19-situationen i mange virksomheder. Medarbejderne arbejder i højere grad hjemmefra og samtidigt kan de nye Covid 19-regler og rutiner i virksomheden drille.

Vi ved, at længerevarende perioder med forøget stress/usikkerhed/udfordrende forhold for medarbejderne kan sætte sig dybt i organisationen og koste mange penge at få styr på. Tror I, eller ved I, hvordan det står til hos jer, når I dykker lidt ned under overfladen?

Med en Covid-19 Måling kan I få styr på, hvor der er ”røde” og ”gule” zoner, så I kan tage hånd om problemområder, inden de vokser sig store og foretage en prioriteret indsats. Rettidig omhu vil altid kunne betale sig. Det sparer både tid og penge.Radar-målingen giver jer et hurtigt og præcist billede af, hvor I skal fokusere og justere, både som helhed, og i den enkelte afdeling. Desuden er der mulighed for at dykke ned på medarbejderniveau og opfange ”røde” zoner, så der kan støttes op om den enkelte medarbejder.

Projekt implementering: Styregruppe:

Det er let at finde tal på projekter der går galt på budget, tid og indfriet værdi. Tal fra KPMG peger på, at 70% af organisationer har haft mindst en projekt fiasko i de foregående 12 måneder, og 50% af respondenterne angav også, at deres projekt ikke nåede det, der var målet. Jf. McKinsey går i gennemsnit større it-projekter 45% over budgettet, 7% over tid, og leverer 56% mindre værdi end forventet.

Vores færdige Styregruppe Radar, er bygget op omkring  5 kategorier og 15 målepunkter. De 5 kategorier er samarbejde, proces, transparens, leverance og anbefaling. I skaber på forkant en ramme, der løbende sikrer jer at alt kommer på bordet fra styregruppen, både som enhed men også individuelt, ligesom I får indsigt i hvor er  styregruppen enige omkring, at de er dårlige, hvor de er stærke, og vigtigst af alt får I en ny indsigt i, hvor er styregruppen uenige. Det giver jer en strukturet tilgang til at facilitere dialogen mod konsensus og en vi-holdning gennem helt projektet. Samtidig sender I også et signal om, at I er en leverandør der kender tallene for projekt fiaskoer, og derfor gør noget extra.

Projekt Implementering: Brugerorganisation

Erfaringerne viser, at brugerne har meget at bidrage med. Bruger inddragelse har til formål at anvende brugernes oplevelser og vurderinger til at udvikle projektets indhold og kvalitet, men også for at kunne bremse op, når man er på afveje, og udvikler noget som ikke skaber værdi eller som er forkert forstået.  Målet med brugerinddragelse er i sidste ende at sikre  projektets levering/ydelser bedst muligt indfrier brugernes ønsker og behov. 

Projekt Implementerings Radaren er bygget op omkring disse5 kategorier; samarbejde, produkt/ydelse, behov, sparring og anbefaling. Med InsightsRadar sikrer I at brugerinddragelsen, samproduktionen, co-creation bliver et kritisk og værdifuldt middel til at nå målet. Det er let at inddrage brugerne, ligesom det er let at identificere hvor de mener projektet er godt, hvor det fejler og generelt set, hvad de mener ift. samarbejdet med leverandøren på godt og ondt. InsightsRadar giver ren sikkerhed for proaktiv risikohåndtering, der foregår løbende, dokumenteret og giver jer de rapporter I har behov for.

Kundetilfredsheds Måling

A study of more than 19 million meetings in the U.S., U.K., and Germany, showed that meetings has a tremendous drag on the effectiveness of businesses. The consequences for employees who suffer through poorly organized and non effective meetings are:

1. Time wasted in meetings accounts for 15% of an hour-long meeting
2. Bad meeting culture causes stress and lower productivity
3. Distractions that result in concentration loss

When employees consistently experience that they are wasting time in meetings and the meetings too often bring less value to the table, job satisfaction drops. For the company a bad meeting culture is associated with reduced productivity, lower market share and low innovation.

The InsightsRadar on your Meeting Culture, can help you very effectively spot and document on organizational and  department level, which weak areas do you have in your “Meeting Chain”, where you lose time, productivity and job satisfaction. 

Personlig Effektivitet Måling

A study of more than 19 million meetings in the U.S., U.K., and Germany, showed that meetings has a tremendous drag on the effectiveness of businesses. The consequences for employees who suffer through poorly organized and non effective meetings are:

1. Time wasted in meetings accounts for 15% of an hour-long meeting
2. Bad meeting culture causes stress and lower productivity
3. Distractions that result in concentration loss

When employees consistently experience that they are wasting time in meetings and the meetings too often bring less value to the table, job satisfaction drops. For the company a bad meeting culture is associated with reduced productivity, lower market share and low innovation.

The InsightsRadar on your Meeting Culture, can help you very effectively spot and document on organizational and  department level, which weak areas do you have in your “Meeting Chain”, where you lose time, productivity and job satisfaction.

GDPR Måling

A study of more than 19 million meetings in the U.S., U.K., and Germany, showed that meetings has a tremendous drag on the effectiveness of businesses. The consequences for employees who suffer through poorly organized and non effective meetings are:

1. Time wasted in meetings accounts for 15% of an hour-long meeting
2. Bad meeting culture causes stress and lower productivity
3. Distractions that result in concentration loss

When employees consistently experience that they are wasting time in meetings and the meetings too often bring less value to the table, job satisfaction drops. For the company a bad meeting culture is associated with reduced productivity, lower market share and low innovation.

The InsightsRadar on your Meeting Culture, can help you very effectively spot and document on organizational and  department level, which weak areas do you have in your “Meeting Chain”, where you lose time, productivity and job satisfaction. 

CRM Bruger måling

A study of more than 19 million meetings in the U.S., U.K., and Germany, showed that meetings has a tremendous drag on the effectiveness of businesses. The consequences for employees who suffer through poorly organized and non effective meetings are:

1. Time wasted in meetings accounts for 15% of an hour-long meeting
2. Bad meeting culture causes stress and lower productivity
3. Distractions that result in concentration loss

When employees consistently experience that they are wasting time in meetings and the meetings too often bring less value to the table, job satisfaction drops. For the company a bad meeting culture is associated with reduced productivity, lower market share and low innovation.

The InsightsRadar on your Meeting Culture, can help you very effectively spot and document on organizational and  department level, which weak areas do you have in your “Meeting Chain”, where you lose time, productivity and job satisfaction.

Vi Tager Naturligvis Vores Egen Medicin, Og Tilbyder Dig En PotentialeRadar På Challenger / Insights Selling

Vores Potentiale Radar på Challenger / Insights Selling er bygget op omkring førende research, og dokumenterede resultater.