Sales Enablement & Capabilities

Innovativ

En McKinsey analyse dokumenterer, at virksomheder der formår at realisere Sales Capabilities klarer sig 30% bedre end de øvrige virksomheder i samme branche. 70% af C-levels siger, at “Capability Building” er blandt deres virksomheds top-3 prioriteter. Sales enablement og sales capabilities, handler om at give din salgsorganisation den rette viden, værktøjer og processer for at maksimere enhver salgsmulighed. Det vil sige opbygge nogle stærke og enkle rammer, på udvalgte områder, som understøtter og styrker salg på et bestemt område, men på en måde, hvor salg kan løfte kvaliteten, effektiviteten og være tidseffektiv. Derfor capability = kapacitet.

Som McKinsey tallene viser, er netop det at opbygge sales capabilities en kilde til styrket konkurrenceevne og en fremtidssikring. Og der er brug for det, CSO Insights 2020 fremhæver, at sælgerne i gennemsnit kun bruger 32% af deres tid på ”at sælge”, genererer selv 21,3% af det indhold, de anvender i deres arbejde. Så der er brug for Sales Enablement og Sales Capabilities, både til at frigøre tid, men også til at skabe et mere effektivt salg.

Som McKinsey tallene viser, er netop det at opbygge sales capabilities en kilde til styrket konkurrenceevne og en fremtidssikring. Og der er brug for det, CSO Insights 2020 fremhæver, at sælgerne i gennemsnit kun bruger 32% af deres tid på ”at sælge”, genererer selv 21,3% af det indhold, de anvender i deres arbejde. Så der er brug for Sales Enablement og Sales Capabilities, både til at frigøre tid, men også til at skabe et mere effektivt salg. Til højre fremhæves fra CSO Insights 2020 top prioriterne hos virksomhederne i form af de sales enablement mål der er på deres agenda. Dette er områder, hvor virksomhederne har forbedrings- og effektiviseringsmuligheder.

Hvilke Sales Capabilites kan InsightsRadar realisere for jer?

  1. Thought Leader positionering >> Øget troværdighed og tillid, præferencer fra c-levels, villighed til at betale mere
  2. Newbiz styrkelse >> Ny døråbner, øget kvalificering af møder, ensartet tilgang blandt sælgerne, data opsamling
  3. Storkunde akkvisition >> Ny mulighed for at berige storkunder med baseline målinger samt GAP analyser
  4. Stakeholder styrkelse i målgruppen >> Få flere relationer til de rigtige stakeholders, styrket positionering og dialog
  5. Kundefastholdelse / CX >> Stærkere kundeoplevelser, identifikation af potentiale gaps, øget involvering og datadrevet
  6. GAP analyser >> Ny indsigt i kundernes baseline (idag) samt muligt potentiale, samt hvad skal der til for at indfri
  7. Challenger Selling støtte >> Værdifulde indsigter og tilbud om nye målinger sælgerne kan anvende til at udfordre
  8. CRM styrkelse >>. Mulighed for bedre kvalificering af kunde møder og workshops. Bedre datagrundlag i CRM

Klik her og dyk ned i det koncept der matcher dine behov

I større organisationer og/eller internationale organisationer stiger jeres udbytte på InsightsRadar markant

Opbygning af Sales Capabilities og Enablement med InsightsRadar

InsightsRadar er en Enablement Technology

I State of Sales 2020 fokuseres der på “Sales Technology is Transforming the Sales Org“, samme reflektion ser vi i CSO Insights der skriver “Enablement as Change Agent“. Det betyder også at det at implementere en teknologi som InsightsRadar understøtter og fremmer den udvikling I stræber mod i salget, f.eks. Challenger Selling, Rådgivende Salg, Trusted Advisors etc.

InsightsRadar er en Enablement Technology, kontakt hos hvis du vil høre mere. Vi har en stor viden omkring Sales Enablement og opbygningen af Sales Capabilities. Vi har erfaringerne med både danske og internationale selskaber. Vi er innovative og kan med garanti give dig en god inspiration, og ønsker du forandring, kan vi også realisere dette for dig med InsightsRadar.

Del artiklen

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Tilmeld dig

InsightsRadar Nyt!

Tilmeld dig InsightsRadars nyhedsbrev og få tilsendt månedligt nyhedsbrev med spændende indsigter og refleksioner fra vores ekspertpanel.