InsightsRadar: En unik Sales Enablement Platform

På en ensartet møde, Kvalificer jeres møder, få dybere kundeindsigt, skab kundetillid,
undgå "mis-alignment og præsenter jeres egne unikke indsigter

Virksomheder med en stærk sales enablement platform vokser mere

Nyeste CSO Insights dokumenterer at sælgerne i gennemsnit kun bruger 32% af deres tid på at “sælge”, de genererer selv 21,3% af det indhold, de bruger i deres arbejde? i 43% af organisationerne bliver indholdet ustruktureret og ukritisk, hvilket gør at sælgerne ender med ikke at bruge det. 

Sales Enablement er det modsatte af ovenstående. Det centrale i Sales Enablement er at skabe de optimale rammer og realisere de rigtige Sales Enablement Components til jeres salg, med det formål at skabe både et effektivt salg men også at sikre en ensartet tilgang på tværs af afdelinger og sælgere. En betydelig gevinst ved denne tilgang, er at sælgerne ikke skal “opfinde” noget selv, de får optimale rammer, der gør at de får mere tid til salg, og kan eksekvere mere effektivt. Derfor performer organisationer med effektive Sales Enablement rammer også højere end de organisationer der ikke arbejder med Sales Enablement. Det store ryk der ser sket siden 2017, skyldes at virksomhederne har fået øjnene op for, at Sales Enablement er en kilde til konkurrencemæssige fordele. 

InsightsRadar: En Sales Enablement Platform der skaber et effektivt salg

Vi ved fra forskning, at sælgere er mest effektive, når vi støtter dem med en stærk Sales Enablement ramme. Grundlaget for InsightsRadar som en Sales Enablement Platform er at gøre det let og aligned, når dine sælgere møder kunder og kundeemner. Alle gør det ensartet og mere datadrevet.

  • Opsamling af egne unikke Insights på jeres fokusområder og brancher
  • Positionering af jer som Thought Leader med egne unikke Insights 
  • Ensartet tilgang og bedre kvalificering af møder, til jeres og kundens fordel
  • Ny unik viden, når et møde har flere deltagere. Hvor er der disconnects, der kan bremse processen
  • Stor aflastning af sælgerne, stærkere Insights og frigørelse af tid

InsightsRadar omfavner de ændringer, vi har set de sidste år i kundernes B2B-købsrejse. InsightsRadar hjælper salg med. Dine sælgere vil være forsynet med nye måder at forbedre deres kundedialog, hjælpe kunder med at identificere disconnects og sikre fremdrift.

A former McKinsey benchmarking study involving 15,000 employees at more than 140 leading companies, showed: Revenue growth at companies with more advanced marketing and sales capabilities tended to be 30 percent greater than the average company within their sector. Sales enablement is not an expense, it's an investment in top-line growth. The business case is very attractive, with a ROI as much as five or ten times as much as the investment.

McKinsey & Co.

InsightsRadar: Sales capability development

1. mødekvalificering

Ofte brugere sælgere det halve af mødetiden eller mere for at finde ud af “hvad skal vi tale om?” Ved brug af Insights Radaren forud for møder, får sælgerne en ensartet tilgang samt en kvalificering af mødet fra start og et tydeligt fokus.

2. Gruppemøder/workshop

Mange salg går i vasken eller bliver kraftigt reduceret fordi købergruppen ikke kan skabe konsensus. InsightsRadar har en stakeholder håndtering, hvor I forud kan se hvor der er disconnects i gruppen, og hvad I skal fokusere på. 

3. Data opsamling

InsightsRadar har en helt ny unik tilgang  dataopsamling. Opsamlingen af data sker gennem jeres salgsmøder, workshops, webinarer og analyse. Det betyder at I hurtigere end nogensinde før vil opnå en værdifuldt indsigt.

4. Inspirer kunderne

Med jeres eget datagrundlag på jeres fokusområde, jeres fokusbrancher, kan I langt stærkere inspirere kunderne med danske Insights. I kan opbygge troværdig, bygge præferencer, fordi I opbygger en status som Thought Leader

Vi er en ny, innovativ og banebrydende platform der realiserer nye organisatoriske capabilities til salgsorganisationer.
Vi tager vores egen medicin og tilbyder dig vores InsightsRadar der måler styrken i din tilgang til markedet og hvor fremtidsholdbar den er.