Seminar/Webinar Radar

Styrk jeres ROI på seminarer med ny datafangst, øget relevans og en mere kvalificeret opfølgning

Webinar

1. Stærkere Insights om deltagergruppen

Alt for ofte oplever deltagerne at et webinar/seminar mangler en målrettethed. I kan med Webinar/SeminarRadar skabe et deltager engagement forud, opnå en indsigt i deltager gruppen, bruge de nye data  i forberedelsen og som del af webinaret / seminaret på selve dagen. Når deltagerne aktivt har svaret på SeminarRadar, er de også mere fokuseret og interesseret på selve dagen, og i opfølgningen..

2. Fremstå som Thought Leader og opbyg større tillid

Når I på selve dagen kan vise deltagergruppens og øvrig analyse data fra Radaren, vil I fremstå som en virksomhed, der gør “noget extra”, og positionere jer som en Thought Leader, hvor vi ved at 81% af C-levels har en større tillid til Thought Leaders, 48% af angiver en Thought Leader position som årsag til at indgå samarbejde og 47% af C-levels er villige til at betale en højere pris for at handle med Thought Leader

3. Tilbyd mere end deltagelse tilbyd opfølgning med Radar

Efter et seminar/webinar gennemføres en opfølgning, meget klassisk med et opkald “hvad synes du om seminaret?” efterfulgt af en søgen efter noget relevant at mødes om. Nu hvor kunden/emnet har svaret på jeres Radar, kan I gøre det bedre end det. I kan helt konkret fra start pege på de røde zoner I har identificeret hos kunden. I kan tilbyde at præsentere deres Radar, og I kan tilbyde at udvide analysen til flere hos kunden.

4. Opsamling af data, forsyn deltagerne med nye Insights

Data er utrolig vigtigt, specielt når man formår at samle og reflektere på data fra det danske marked. Det giver jer indsigt og det åbner døre, lettere end noget andet. I vil stå med data fra jeres webinarer / seminarer, men koblet sammen med anden Radar data, vil I kunne sende seminar deltagerne en Insights Rapport, hvor I præsenterer jeres Insights, har jeres reflektioner og evt. eksterne ekspert reflektioner Tilliden til jer vokser, og salget styrkes.

Ensartethed & Skalerbarhed

Fleksibelt værktøj

InsightsRadars kan opsættes på alle områder og brancher. Vi har idag kunder på Cloud, Digital Forretningsudvikling, BI/Data, Modern Workplace, CRM, Kundetilfredshed, Bestyrelsesarbejde og på forskellige brancher som f.eks. Bank, Fødevarer, Industri. 

Vi er en ny, innovativ og banebrydende platform der realiserer nye organisatoriske capabilities til salgsorganisationer.
Vi tager vores egen medicin og tilbyder dig vores InsightsRadar der måler styrken i din tilgang til markedet og hvor fremtidsholdbar den er.