Seminar/Webinar

workshop_hero

Med InsightsRadar opnår I mere relevant og engagerende dialog samtidigt med, at I opsamler vigtige indsigter til en effektiv opfølgning. 

Med InsightsRader får du et værktøj til relevant dialog, når du holder seminar

Hvorfor afholder I seminarer? På seminarer kan I udbrede jeres viden, men I vil jo ikke sælge til konkurrenten vel? Med en InsightsRadar, som er skræddersyet til jeres fokusområde, kan I engagere deltagerne, så I skaber præference for jer som leverandør. I kan vise, hvad der er Best Practise indenfor jeres fokusområde, og I kan allerede inden seminaret afholdes begynde at opsamle vigtig viden om deltagerne. Det gør I simpelthen ved at få seminardeltagerne til at svare på jeres InsightsRadar som forberedelse til seminaret. På den måde vil konsulenten eller seminarafholder kunne forberede sig, så det matcher deltagerne bedre, være mere målrettet i sine budskaber og sørge for, at bringe relevante indsigter i spil på selve seminaret, så alle har lyst til at blive mere involveret i dialogen. Efterfølgende kan I gennemføre en stærkere opfølgning, fordi I har data fra deltagernes besvarelse, hvilket giver jer et forspring fordi I fra start kan tale skræddersyet til virksomheden + komme med benchmarking og best practice refleksioner. En InsightsRadar øger værdien af jeres indhold, målretter jeres budskaber og øger i sidste ende muligheden for at konvertere en seminardeltager til en kunde.

Med din InsightsRadar vil du inden seminaret vide:

  • Deltagerenes score på kategorier og målepunkter fordelt på rød, gul eller grøn zone indenfor jeres fokusområde
  • Scores i forhold til Benchmark (industri, virksomhedsstørrelse, position)
  • Scores i forhold til Best Practise (industri, virksomhedsstørrelse, position)
  • Personlige kommentarer og input fra deltagerne.

Eksempel: GDPR-konsulent bruger InsightsRadar – alle bliver klogere

Som en del af seminarforberedelsen stiller seminar host (GDPR konsulenthuset) et krav om, at deltagerne gennemfører GDPR-InsightsRadaren forud for seminardagen. Dette giver afholder et meget klart billede af deltagergruppens styrker og svagheder på GDPR Radarens 5 kategorier og 15 målepunkter. En indsigt, der kan anvendes målrettet med henblik på at lægge fokus, der hvor deltagergruppen står svagt, og hvor leverandøren derfor vil kunne give størst mulig værdi til deltagerne. 

InsightsRadaren giver GDPR-leverandøren ny indsigt forud for seminaret: 

  • Hvor står de enkelte seminar-deltagere stærkt og svagt indenfor GDPR baseret på 5 kategorier (kultur, uddannelse, fejl, konsekvenser, ekstern kontakt)og 15 målepunkter 
  • Hvordan fordeler deltagerne sig i hhv. rød, gul eller grøn zone.
  • Hvordan fordeler deltagerne sig i forhold til Best Practise?
  • Hvordan fordeler deltagerne sig i forhold til de 4 kvadranter (Uklar, Leder, Konservative og Kritiske indsatsområder)?
  • Hvad er deres udviklingspotentiale?

Nu er GDPR-konsulenten klædt godt på til at gennemføre seminaret, målrette dialogen mod nødvendige indsatsområder, engagere deltagerne på deres niveau. Måles der som opfølgning på seminaret, vil GDPR-konsulenten kunne se, om han har rykket deltagerne, og etablere dialog med de enkelte deltagere med det formål at konvertere dem til egentlige kunder. 

Figurtekst: Billedet viser den samlede GDPR styrke/niveau i seminardeltagergruppen med en total score på 29,18 ud af 50 mulige, og et umiddelbart potentiale på 20,82 point, svarende til 42% forbedringspotentiale.

Figurtekst: Billedet viser den samlede GDPR-forankring hos deltagergruppen med flere detaljer, hvor de farvede felter viser de 5 kategori samt samlet kategoriscore, og alle målepunkterne med prikker, som indikerer enten rød, gul eller grøn zone, hvor rød zone er ”fare-zone”. 

Figurtekst: Billedet viser de udsving, der er i deltagergruppen på GDPR målepunkterne. Det giver seminar-afholderen mere viden om scoren, om det er udtryk for en gruppe der alle bare ligger højt, eller om der både er nogle der ligger højt og nogle der ligger lavt.  Billedet viser kort sagt, hvor store forskelle der er i deltager gruppen.

Figurtekst: Billedet viser deltagernes placering i 4 kvadranter (Uklar, Leder, Konservative og Kritiske indsatsområder), som defineres ved 2 KPI’er, nemlig Viden og Proces. Her viser billedet, hvor de fleste deltagere er placeret, og giver et indtryk af den modenhed deltagergruppen er på. 

Del artiklen