ChallengerSelling: Blended Learning

Træningsprogram der løber over en periode på 5-6 mdr.

Intro

Teach

.

Tailor

Control

Consensus

Trinvist forløb til en travl hverdag

Forløbet af brudt ned i overskuelige aktiviteter af max 2 timers varighed pr. aktivitet, så det kan gennemføres sideløbende med en travl hverdag. Vi anbefaler at gennemføre 1 modul pr. måned med i alt 5 moduler.

Manager-as-part-Trainer

I vores Blended-Learning-forløb, som kombinerer E-learning med interne Workshops og arbejde i mindre grupper, er det lederen, der går forrest og fasciliteter dette arbejde. Vi støtter lederen med ekstra information og vejledninger samt en 2-dages Workshop med ledende Challenger-ekspert.

Hands-on templates, guides og øvelser

Vi har udviklet helt konkerete værktøjer, som kan bruges med det samme. Der er mange års vigtig viden og erfaring pakketeret, så det er lige til at gå til for både sælger og leder.

Tilpas tidsplan

Inden opstart fastlægges en tidsplan, som udløser et flow, der tager udgangspunkt i E-learnings-delen. Som udgangspunkt er det en fast struktur, hvor færdiggørelsen af et modul, udløser invitation til det næste modul. Alle Workshop-materialer og ProjectOwner anbefalinger uploades til fællesdrev.

Blended Learning

Kombinationen af E-learning og praktisk træning internt i Workshops med egen leder og eget team sikrer, at viden fastholdes. Hvert modul bygger på viden og øvelser fra det foregående modul, og der arbejdes i workshop-teams og små grupper med ledersupervision, så alle får Challenger-tilgangen helt ind under huden. rt.

Leder anbefalinger

Til hvert modul i kurset er udarbejdet et sæt Best Practise-anbefalinger baseret på solid erfaring og ny viden. Dette sikrer en ensartet basis-tilgang for alle involverede ledere, og der kan frigives tid til at være kreativ og frihed for den enkelte leder til at koncentere sig om den enkelte sælgers udvikling og fremdrift.

Leder sikrer viden

De interne workshops frigiver inspiration, issues og ideer, som lederen kan opsamle og tage aktion på, så transformationen bliver en realitet. Samtidigt kan lederen distribuere vigtig viden internt. Det er en styret rejse for både den enkelte, lederen og afdelingen.

Udviklet med CBS professor

Vi har samlet mange års erfaringer med B2B-salg, leder-og organisationsudvikling, helt ny ekspertviden, evidensbaseret teori og ny teknologi med vores eget PotentialeRadar analyse-værktøj. Vi samarbejder med CBS professor Christian Schönström-Lund.

Projektejer anbefalinger

Vi sørger for, at du som projektejer i virksomheden får gavn af alle vores erfaringer i et overskueligt format, som bliver serveret til dig løbende i forhold til, hvor forløbet befinder sig i processen.

Øvelser kan tilpasses

Vi kan levere øvelser, der er tilpasset præcis til jeres kunder, segmenter og marked efter nærmere aftale og dialog.

Mål effekten

Vi har udviklet vores eget måle-redskab, som både sikrer, at I kan måle effekten internt, men også sikrer det bedst mulige udgangspunkt for den enkeltes udvikling. Mål f.eks. efter hhv. 6, 12 eller 18 måneder.

Du får

1

E-Learning - 5 moduler

E-learning, 5 færdige moduler hhv. 1. Intro, 2. Teach, 3. Tailor, 4. Control og 5. Consensus alt inkl.

2

Blended Learning - 5 moduler

5 færdige Workshops, som afholdes af team-leder. En Workshop til hvert modul inkl. team-øvelser. For hver Workshop foregår der arbejde i SmallGroups og Individuelle fremlæggelser.

3

Øvelser, Templates og Tools

Til hvert modul hører øvelser i flere varianter. Til øvelserne er udviklet skabeloner, værktøjer og inspiration, så I selv kan gennemføre en Challenger transformation af jeres tilgang og tilhørende støttematerialer.

4

Best Practise Guides

Vores best practise guides gælder både på Challenger Sales (tilgang og nødvendige materialer), Salgsledelse (coaching og personlig kommunikation) og Organisationsudvikling (Forandringsledelse, intern kommunikation).

4

Kontrol-målinger

Efter forløbet kan I vælge at udvide med opfølgende målinger af jeres Challenger-udvikling

Optioner

1

2 dages Manager Workshop

Her bliver du som leder klædt ekstra på til opgaven med at stå for gennemførelsen af de 5 Moduler’s Workshops, coache og facilitere gruppearbejdet og hjælpe den enkelte medarbejder bedst muligt til at udvikle sit Challenger potentiale.

2

Online kald

5 Online kald – 1 før hvert modul som forberedelse til, at du som leder skal gennemføre den interne træning har vi et 1-times Online kald med alle involverede ledere, hvor vi svarer på spørgsmål.

3

Tilpasning af øvelser

Vi kan tilpasse alle øvelser, så de passer præcis til jeres marked, branche og kundetyper.

4

ChallengerMind

Uddan pre-sales, marketing, konsulenter og service funktioner i Challenger-tilgangen, så der er størst mulig støtte til salget. ChallengerMind kurset til støttefunktioner bygger på ChallengerSellings 5 moduler med E-learning og Blended Learning.

Indhold

Hvert modul består af blended learning i 4 lag med tilhørende materialer

E-Learning

Hvert modul starter med en generel indføring til emnet og hvert modul bygger naturligt på det foregående. Der krydres med video, grafik og billeder samt løbende test-spørgsmål. E-learning-delen er generel for B2B komplekse løsningssalg.

 • Færdigt kursus
 • Test
 • Video
 • E-mail notifikationer
 • Diplom

ClassRoom

Efter E-learning skal der arbejdes i teamet med den nye viden. Dette foregår med egen leder som tovholder og lægger op til det videre arbejde i mindre grupper. Workshops fungerer samtidigt som katalysator for den praktiske implementering i jeres virksomhed og opsamling og deling af viden.

 • Færdigudviklede Workshops
 • Øvelser og rollespil
 • Manager Vejledning
 • Check-lists
 • Projektejer Instruktioner
 • Best Practise
Option
 • 2 dags Manager Workshop
 • Skype-Calls

SmallGroups

Her sker det egentlig arbejde med at udvikle en Challenger-tilgang i praksis. De små grupper arbejder under supervision af egen leder, som hjælper og motiverer. Produktet af arbejdet skal præsenteres for egen leder, som evaluerer og giver feedback til den enkelte.

 • Færdigudviklede øvelser
 • Rollespil
 • Templates
 • Guides
 • Worksheets
 • Tips & Tricks
Option
 • Tilpasning af øvelser

Individual

Efter 3 eller 4 modul starter kundebesøg, hvor den nye tilgang testes under overværelse af egen leder. Den enkelte sælger får sparring og feedback til udvikling, men følger en standardiseret tilgang, som er udviklet i fællesskab med team og afdeling.

 • Salgsprofil test
 • Challengertest
 • Diplom

Vil du høre mere om ChallengerSelling træningsprogrammet?

Så hold dig endelig ikke tilbage, det er helt uforpligtende og gratis. Vi vender hurtigt tilbage, så vi kan tale om jeres muligheder.