Teachings

Forsyn dine sælgere med de mest relevante Eksterne og Interne Insights
Styrk brugen af Insights ved at præsentere dem på udvalgte områder og med egne ekspert refleksioner

Teachings

1. Frigør salgstid og styrk samtidig dine sælgere

Seneste analyse fra CSO Insights 2020 konkluderede at sælgere i gennemsnit kun bruger 32% af deres tid på reelt at sælge. En af udfordringerne er at sælgere ikke har let adgang til relevante Insights til brug i salget. Derfor giver det en høj værdi og et mere effektivt salg, når virksomheder støtter deres sælgere med unikke Insights, 

2. Understøt sælgerne med Interne og Eksterne Insights

I Teachings inddeler vi Insights i Interne og Eksterne. Interne er de Insights I selv bygger op i form af alm. statistik, best practice og benchmarking. Eksterne Insights er Insights fra hele verden, top konsulenthuse, universiteter, eksperter etc. fokus er på at udtrække og kun give salg de vigtigste Insights de kan bruge i salget. 

3. Egne ekspert refleksioner

I Teachings er det muligt for jer, ikke blot at præsentere Insights, men I kan også styrke disse Insights ved at lade egne interne eksperter komme med deres refleksioner. For eksempelvis ift. hvordan det skal forstås, hvordan denne viden kan bruges ift. kunderne, og det kan være helt konkret ift. hvilke spørgsmål bør sælgeren præsentere kunden / kundeemnet for. Formålet er at gøre det let og enkelt for salg at anvende relevante Insights. 

4. Område & branche tags

Teachings er bygget op på en enkel måde, hvor I frit kan tagge de Insights I lægger ind i Teachings. 

Det kan være på de fokusområder I har og det kan være på brancher. På den måde, er det let for sælgerne at finde præcist de Insights de har brug for. 

Ensartethed & Skalerbarhed

Fleksibelt værktøj

InsightsRadars kan opsættes på alle områder og brancher. Vi har idag kunder på Cloud, Digital Forretningsudvikling, BI/Data, Modern Workplace, CRM, Kundetilfredshed, Bestyrelsesarbejde og på forskellige brancher som f.eks. Bank, Fødevarer, Industri. 

Vi er en ny, innovativ og banebrydende platform der realiserer nye organisatoriske capabilities til salgsorganisationer.
Vi tager vores egen medicin og tilbyder dig vores InsightsRadar der måler styrken i din tilgang til markedet og hvor fremtidsholdbar den er.