Thought Leadership Positionering

En hel eller delvis Thought Leadership position kan blive uvurderlig for jer
InsightsRadar kan hjælpe jer med at opnå denne position

Edelmann's analyse på 1.300
Øget troværdighed = salg

Edelmann’s analyse bekræfter vigtigheden af netop at kunne skabe tillid. Edelmann har fokus på såkaldte Thought Leaders, der med andre ord er virksomheder/personer, der gør noget ekstra indenfor sit fagområde, deler ud af deres faglige viden, og som har en solid faglig dybde i den viden, de deler. Edelmann’s analyse viser:

  • 81% af C-levels oplever større tillid til Thought Leader
  • 48% af C-levels angiver Thought Leadership som årsag til at indgå samarbejde
  • 47% af C-level executives er villige til at betale en højere pris for at handle med Thought Leader

Det fremhæves i Edelmanns analyse, at hele 85% af beslutningstagerne mener, at leverandørerne i markedet underleverer – det er ganske enkelt ikke godt nok til at skabe ægte troværdighed og blive belønnet med kundernes præferencer og tillid. Det at skabe tillid, er et tveægget sværd, lykkedes I vil jeres resultater forbedres markant i newbiz og opbygning af kundeloyalitet. På den anden side, skuffer I kunden, kommer I ikke længere end at være ”approved/preferred supplier”.

Korn Ferry & LinkedIns State of Sales 2020

I State of Sales 2020 fremhæves “tillid”, som et grundelement for at få succes i salget. Analysen dækker mere end 10.000 respondenter ligeligt fordelt på købere og sælgere. I Korn & Ferry’s og LinkedIns State of Sales 2020 fremhæves: 

  • Kun 40% af køberne ser ”salg” som en troværdig profession
  • 25% af køberne ser salg som udfordret på moralen og etikken

På spørgsmålet om hvilke kvaliteter køberne prioriterer hos sælgerne, er de tre topscorer.

  1. Tillid 47%
  2. Lydhørhed 44%
  3. Ekspertise 40%

Tidligere har vi fra andre analyser fået dokumenteret, at kunderne opbygger præferencer for de sælgere, der formår at inspirere dem, udfordre dem og rådgive dem på et højere niveau. Det er dybest set også grundkernen i de fleste nyere salgsdiscipliner. At skabe præferencer og bevæge sig fra at være ”Approved Vendor”, ”Preferred Supplier” hele vejen til at opnå status af ”Trusted Partner”.

InsightsRadar er et nyt innovativt koncept og værktøj, som både skaber jeres egne unikke Insights, men som også aktiverer disse Insights, så de kan anvendes aktivt på møder, i workshops og styrke de udfordringer, der er i B2B salget.

Med Insightsradar Opbygger i jeres egne lokale og unikke Insights

1. Dataopsamling

InsightsRadar har en helt ny unik tilgang til dataopsamling. Opsamlingen af data sker gennem jeres salgsmøder, workshops, webinarer og analyse. Det betyder at I hurtigere end nogensinde før vil opnå en værdifuldt indsigt.

2. Unikke Møde koncepter

Ofte bruger salg det halve eller mere af mødetiden for at finde ud af “hvad skal vi tale om?” Ved brug af InsightsRadar forud for møder, får sælgerne en ensartet tilgang til forberedelse, samt en kvalificering af mødet fra start og et tydeligt fokus.

3. Inspirer kunderne

Med jeres eget datagrundlag på jeres fokusområde(r) og/eller jeres fokusbranche(r), kan I langt stærkere inspirere kunderne med jeres egne unikke danske Insights. Styrkelsen af jeres troværdighed, skaber præferencer 

4. Best Practice

I InsightsRadar kan I med det nye datagrundlag identificere Best Practice, dvs. de virksomheder der gør det bedre end andre, hvad gør de anderledes. I opnår ny værdifuld viden I kan kommunikere ud, på møder, workshops, artikler mm.

Vi er en ny, innovativ og banebrydende platform der realiserer nye organisatoriske capabilities til salgsorganisationer.
Vi tager vores egen medicin og tilbyder dig vores InsightsRadar der måler styrken i din tilgang til markedet og hvor fremtidsholdbar den er.