Workshop/Group Radar

Fremtidens bedste B2B sælgere skal håndtere en øget kompleksitet, diversitet og dysfunktion hos kunderne

Workshop

1. 80% af sælgerne oplever en stigning i antalet af deltagere

80% af sælgerne oplever antallet af stakeholders hos kunderne stige, bl.a. fordi beslutnings- tagerne har opbygget en risikoaversion, hvor der er en øget modvilje mod at tage beslutningen/risikoen alene. Derfor er beslutningstagerens kriterie nr. 1 idag at få opbakning fra sin stakeholder gruppe, som  ofte har en diversitet idet deltagerne kommer fra forskellige afdelinger

2. Ofte tabes salget pga. manglende konsensus

Flere analyser viser samtidig at sandsynligheden for at lukke et salg falder jo flere stakeholders der inddrages, fordi der udover en diversitet også opstår en dysfunktion i gruppen. Jo større diversitet og dysfunktion der opstår, jo lavere er sandsynligheden for at lukke en ordre. Det betyder at salg ikke altid taber til en konkurrent, men kan miste salget fordi kunden ikke formår at skabe konsensus. 

3. En struktureret tilgang

Med Workshop / Group Radar kan I invitere alle stakeholders fra kunden, og få deres data ind i Radaren. Det skaber et unikt indblik i, hvor er gruppen enige om at de er dårlige, hvor er de enige i at de er stærke, og vigtigst af alt får I en ny indsigt i, hvor er kundens stakeholders uenige. Det giver jer en strukturet tilgang til at facilitere dialogen mod enighed, en vi-holdning og konsensus.

4. Måling i organisation

Du kan supplere dit møde / workshop med en måling ude i kundens organisation med en repræsentativt medarbejder gruppe, for at se om den harmonerer med stakeholder gruppen, og om der er noget nyt / anderledes I skal forholde jer til. Forvent ny viden, hvor I som facilitator vil være garant for at kunden får en stærk afdækning i gruppen, og et check/måling på organisationen. 

 

Ensartethed & Skalerbarhed

Fleksibelt værktøj

InsightsRadars kan opsættes på alle områder og brancher. Vi har idag kunder på Cloud, Digital Forretningsudvikling, BI/Data, Modern Workplace, CRM, Kundetilfredshed, Bestyrelsesarbejde og på forskellige brancher som f.eks. Bank, Fødevarer, Industri. 

"Consensus creation means that we need to get everyone on board”

- Gartner

Ideer du kan bruge group/workshop radar til

  • Red Dot Session. Gennemfør en ny type workshop. Vi har en færdigudviklet template du kan bruge, men du kan også lade dig inspirere og forme din egen workshop/session. Se mere om vores Red Dot Session til højre
  • Baseline måling.  Ved opstart af et samarbejde kan I måle kundens “Baseline” dvs. hvad er udgangspunktet, hvor står kunden helt konkret idag. Du kan måle både i styregruppen, og ude i organisationen blandt øvrige medarbejdere. Det forsyner dig med værdifuldt input til at dokumentere fremskridt, sikrer at du overser mindre, og reducerer dårlige overraskelser senere hen. 
  • Målinger over tid. Gennemfør målinger over tid på den enkelte kunde, og opnå indsigt i den  løbende udvikling. Send et vigtigt signal jeres kunde om at I er proaktive og professionelle.

Red Dot Session

Vi er en ny, innovativ og banebrydende platform der realiserer nye organisatoriske capabilities til salgsorganisationer.
Vi tager vores egen medicin og tilbyder dig vores InsightsRadar der måler styrken i din tilgang til markedet og hvor fremtidsholdbar den er.